ခရီးသြားခြင့္ တားျမစ္ခံရတဲ့ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ကို သြားတဲ့ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား ၅၁ ေယာက္ဟာ ခရီးဆက္ခြင့္မရဘဲ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ တားျမစ္ခံရတဲ့အေပၚ တုိင္းရင္းသားေတြ တန္းတူအခြင့္အေရး မရဘူးဆုိၿပီး ရခိုင္အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ ရခိုင္ပါတီေတြနဲ႔ တားျမစ္ခံရသူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ကို သြားတဲ့ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား ၅၁ ေယာက္ဟာ ခရီးဆက္ခြင့္မရဘဲ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ တားျမစ္ခံရတဲ့အေပၚ တုိင္းရင္းသားေတြ တန္းတူအခြင့္အေရး မရဘူးဆုိၿပီး ရခိုင္အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ ရခိုင္ပါတီေတြနဲ႔ တားျမစ္ခံရသူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္လြင္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။