႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ

႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလုံးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စုိးဦး တုိ႔ရဲ႕ ဖုန္းထဲမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လမ္းေၾကာင္း၊ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ရခိုင္ခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္း၊ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ AA က ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ညိဳထြန္းေအာင္ ဖုန္းနံပါတ္ စတာေတြ ေတြ႔ရွိတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(၁)(ဂ)နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

 

႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလုံးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စုိးဦး တုိ႔ရဲ႕ ဖုန္းထဲမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လမ္းေၾကာင္း၊ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ရခိုင္ခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္း၊ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ AA က ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ညိဳထြန္းေအာင္ ဖုန္းနံပါတ္ စတာေတြ ေတြ႔ရွိတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(၁)(ဂ)နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုထက္အာကာ က တင္ျပထားပါတယ္။