စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ရွင္းလင္းပြဲ

NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွာ တပ္မေတာ္အရာရွိ ဗိုလ္မွဴးတဦးရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူက စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အေပၚ ေဝဖန္ေနၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ စစ္ကိုင္းတုိင္း NLD ပါတီ တာဝန္ရွိသူေတြက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွာ တပ္မေတာ္အရာရွိ ဗိုလ္မွဴးတဦးရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူက စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့အေပၚ ေဝဖန္ေနၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ စစ္ကိုင္းတုိင္း NLD ပါတီ တာဝန္ရွိသူေတြက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ မေခမဏီဝင္း တင္ျပထားပါတယ္။

(ရိုက္ကူး/တင္ဆက္ - ေခမဏီဝင္း/RFA)