တရားစီရင္ေရးစနစ္ တည့္မတ္လာေတာ့မလား

ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ “ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တည့္မတ္လာေတာ့မလား“ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြကေတာ့ ဦးကိုနီအမႈ မိသားစုဥပေဒအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ PEN Myanmar အဖြဲ႔က စာေရးဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဦးဂ်င္မီတို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ “ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တည့္မတ္လာေတာ့မလား“ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြကေတာ့ ဦးကိုနီအမႈ မိသားစုဥပေဒအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ PEN Myanmar အဖြဲ႔က စာေရးဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဦးဂ်င္မီတို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းလိုုသူေတြအေနနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉ ၄၅၃၆၄၄ဝ၂၅ နဲ႔ ဝ၉-၄၅၃၆၄၄ဝ၂၆ ကိုျဖစ္ေစ၊ RFA Burmese Facebook စာမ်က္ႏွာကျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။