အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေန

2018-08-19
အီးေမးလ္
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

 

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ည "စေနစကားဝိုင္း" အစီအစဥ္မွာ "အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေန" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ၿပီး ဦးရဲမင္းဦး (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္) နဲ႔ ေဒါက္တာစိုးထြန္း (ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္၊ UMFCCI ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္) တို႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔