ျမန္မာႏုိင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ “ျမန္မာႏုိင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ စိန္ေခၚခ်က္ေတြ” အေၾကာင္းကုိ စကၤာပူႏုိင္ငံ ဂရင္းဟုိက္ယက္အင္တာေနရွင္နယ္ဟိုတယ္မွာ ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ “ျမန္မာႏုိင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ စိန္ေခၚခ်က္ေတြ” အေၾကာင္းကုိ စကၤာပူႏုိင္ငံ ဂရင္းဟုိက္ယက္အင္တာေနရွင္နယ္ဟိုတယ္မွာ ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီပြဲက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကုိ RFA သတင္းေထာက္ မေဝမာထြန္းက ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။