ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ ေရပိုလႊဲက်ိဳးေပါက္ျခင္း

ပဲခူးတုိင္း ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံက ေရပုိလႊဲ ဒီေန႔မနက္က ေပါက္သြားတာေၾကာင့္ လူဦးေရ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ အေရးေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရပါတယ္။

 

ဆြာပဲခူးတုိင္း ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံက ေရပုိလႊဲ ဒီေန႔မနက္က ေပါက္သြားတာေၾကာင့္ လူဦးေရ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ အေရးေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္ေဇာဝင္းနဲ႔ ကုိသန္႔ဇင္ဦး ေပးပုိ႔ထားတာကုိ ကိုေက်ာ္ထြန္းႏုိင္က တင္ျပထားပါတယ္။