ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အိမ္ငွားျပႆနာ

ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႕ႀကီးမွာ အိမ္ငွားေနထုိင္ရတဲ့ လခစားေတြ အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ အိမ္ငွားတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲ ဒုကၡေတြ ၾကံဳေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အိမ္ငွားပြဲစားေတြ ပညာျပတဲ့ဒုကၡကလည္း မေသးပါဘူး။

 

ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႕ႀကီးမွာ အိမ္ငွားေနထုိင္ရတဲ့ လခစားေတြ အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ အိမ္ငွားတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲ ဒုကၡေတြ ၾကံဳေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အိမ္ငွားပြဲစားေတြ ပညာျပတဲ့ဒုကၡကလည္း မေသးပါဘူး။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုသန္႔ဇင္ဦး တင္ျပထားပါတယ္။