ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပ

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။ရုိးလြန္းေတာ့ ေနရပ္- “အ” သတဲ့ :

“ေရႊနားေတာင္းကုိလ ၊ ဗံုေခါင္းေလာင္း ၀တ္ေစ့မယ္ ၊ ဗံုႀကီးသည္ လိမ္လည္လွည့္ ၊ နားခ ်ဲ႕ မိတယ္..”
( ဒီတခါ နားျပတ္ဖို႔ပဲ ရွိမယ္။ )

May 29, 2015 02:10 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔