၂၁ ပင္လံုမွာ ေဆြးေႏြးမႈပံုစံေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔ ရိွလာႏိုင္

လက္ရွိျပဳလုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဟာ အဆင့္ေတြ မ်ားလြန္းတဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကလည္း တင္းၾကပ္မႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ေနာက္လာမယ့္ ၂၁ရာစုပင္လံု အစည္း အေဝးေတြမွာ ေဆြးေႏြးပြဲပံုစံေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔ေတြ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသြားမယ္လို႔ UDDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ကို ေနျပည္ေတာ္က ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(၂)မွာ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့စဥ္

လက္ရွိျပဳလုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဟာ အဆင့္ေတြ မ်ားလြန္းတဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္က လည္း တင္းၾကပ္မႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ေနာက္လာမယ့္ ၂၁ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးေတြမွာ ေဆြးေႏြးပြဲပံုစံေတြ ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔ေတြ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသြား မယ္လို႔ UDDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ေတြ အပါအဝင္ အစုအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီက ထပ္တိုး အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးစီ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြး သြားၾကဖို႔ရွိတယ္လို႔ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးစိုင္းေက်ာ္ညြန္႔ ကေျပာပါတယ္။

“ညီလာခံ အခင္းအက်င္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပံုအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး လာမယ့္ စက္တင္ဘာ ဒုတိယအပတ္မွာ အၾကမ္း ဖ်ဥ္း ေတြ႔ဆံုၾကမယ္ဆိုၿပီး သေဘာတူၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယအပတ္မတိုင္ခင္မွာ ကေတာ့ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအစုအဖြဲ႔ထဲမွာပါတဲ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေစ သူတို႔ လက္ရွိအခင္းအက်င္း ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္စရာရွိတာေတြကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ လည္းရွိပါတယ္။”

လက္ရွိမူ၀ါဒခ်မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပံုစံအဆင့္ဆင့္ကေတာ့ တိုုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြကတဆင့္ ရလာတဲ့အခ်က္ေတြကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တင္ျပရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အတည္ျပဳတဲ့အခ်က္ေတြကို UPDJC က က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္ မတီေတြမွာ ထပ္မံေဆြးေႏြးပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ က႑အလိုက္ေကာ္မတီေတြက ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကို UPDJC အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္။  

UPDJC မွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါဝင္တဲ့ အစိုးရအစုအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔နဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဆိုၿပီး အစုအဖြဲ႔ ၃ ခုရွိရာမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ တစ္ခုကို အစုအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ကန္႔ကြက္မယ္ဆိုရင္ အတည္မျပဳဖို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္မွာ သေဘာတူထားပါတယ္။

UPDJC မွာအစုအဖြဲ႔အားလံုးက သေဘာတူတဲ့အခ်က္ေတြကိုသာ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံအစည္းအေဝးေတြမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ လံုၿခံဳေရးက႑မွာ ရလဒ္ေတြ ထြက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္၊ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ဒီဇိုင္းေတြကို ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔က ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

ဒီအခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမလုပ္ခင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ UPDJC ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာလ်န္မွဳန္းဆာေခါင္းက ေျပာပါတယ္။