ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၿတ္ေပးေရး ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား ႓မိႂႛ႒ကီးေတၾမႀာ စာေဝ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အဴမန္ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ စစ္အစိုးရကိုေတာင္းဆိုတဲ့ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ လႁပ္ရႀားေနတဲႛ ဗမာႎို္င္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ (ဗကသ) က ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္လုိက္႓ပီး ရန္ကုန္၊ မႎၨေလး၊ ေမာ္လ႓မိႂင္ စတဲ့႓မိႂႛ႒ကီးေတၾက လူစည္ကားရာ ေနရာေတၾမႀာ စာေဝတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ စတင္ခဲ့တယ္လိုႛ ဗကသ အဖၾဲႛခဵႂပ္ရဲႛ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ကိုဇာနည္က RFA ကုိ ေဴပာဆိုပၝတယ္။
2009-05-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁ ႟ံုးခဵိန္း တတိယေနႛဴဖစ္ေသာ ေမလ ၂၀ရက္ေနႛက အမႁစစ္ေဆးရာမႀ ဴပန္လာမည့္ ေရႀႚေနမဵားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ လူစုလူေဝးကို ေတၾႚရပံု ဴဖစၝပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁ ႟ံုးခဵိန္း တတိယေနႛဴဖစ္ေသာ ေမလ ၂၀ရက္ေနႛက အမႁစစ္ေဆးရာမႀ ဴပန္လာမည့္ ေရႀႚေနမဵားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ လူစုလူေဝးကို ေတၾႚရပံု ဴဖစၝပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကိုဇာနည္။    ။“ေကဵာင္းေတၾကို ကဵေနာ္တုိႛ ဴဖန္ႛေဝပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ တာေမၾေစဵး၊ နႎၬဝန္ေစဵး၊ လႀည္းတန္း၊ အင္းစိန္ စတဲ့ေနရာအသီးမႀာ ကဵေနာ္တုိႛရဲႛ အဖၾဲႛဝင္ေတၾက လူထုကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္ကဵရယ္၊ ကားေပၞက ဳကဲခဵတာရယ္ ပံုသဏၵာန္အမဵႂိးမဵႂိးနဲႛ ဴဖန္ႛေဝခဲ့ပၝတယ္။ ဆက္လက္႓ပီးလည္း ဴဖန္ႛေဝသၾားမႀာပၝ။ ဒီေနႛ ၁၁ နာရီမႀာတခၝ၊ ညေန သံုးနာရီခၾဲနဲႛ ေ လးနာရီဳကားထဲမႀာ တေခၝက္လုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ လံုဴခံႂေရးအေနအထားကေတာ့ ဗမာတႎုိင္ငံလံုးဟာ ေထာင္သၾင္းအကဵဥ္းခဵခံထားရတဲ့ ပံုစံ ဴဖစ္ေနေတာ့ ေနရာအႎႀံႛမႀာ လံုဴခံႂေရးေတၾက အဴပည့္ဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက္ ကဵေနာ္တုိႛ လႁပ္ရႀားခဵိန္ နည္းနည္းပဲ ရပၝတယ္”

RFA က လက္ခံရရႀိခဲ့တဲ့ ဗကသ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴပန္မလၾတ္မခဵင္း ေကဵာင္းသားထုအေနနဲႛ မိမိတိုႛ ေဒသအလိုက္ နည္းလမ္းမဵႂိးစုံနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ လုပ္သၾားဖိုႛ ဴမန္မာတႎုိင္ငံလုံးမႀာရႀိတဲ့ ေကဵာင္းသားထုကို တိုက္တၾန္း ႎႁိးေဆာ္ထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဗကသ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ကိုဇာနည္က အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုဇာနည္။    ။“အဓိကဆုိလိုရင္းကေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛရဲႛ အမဵႂိးသားေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အကဵဥ္းေထာင္ကေန အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးေရးနဲႛ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရး အဓိက ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူဟာ တုိင္းဴပည္ရဲႛ တုိးတက္ေရး ဒီမုိကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ရရႀိေရးကို အစဥ္တစိုက္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့တဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တုိင္းဴပည္ကို ေစတနာထား႓ပီး လုပ္ေဆာင္ေပးႎုိင္မယ့္ အမဵႂိးသားေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ တုိင္းဴပည္ကို အမႀန္တကယ္တုိးတက္ေစခဵင္တယ္ဆုိရင္ ဒီလိုလူမဵႂိးနဲႛ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾး႓ပီးေတာ့ တုိင္းဴပည္ရဲႛ ေကာင္းရာေကာင္းေဳကာင္း၊ တုိးတက္ရာတုိးတက္ေဳကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္အစား လူမဆံစၾာ အရႀက္တရားကင္းမဲ့စၾာ၊ ဥပေဒမဲ့ ေထာင္သၾင္းအကဵဥ္းခဵထားတာ အင္မတန္မႀ ရံၾရႀာဖုိႛ ေကာင္းပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛရဲႛ အမဵႂိးသားေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴပန္မလၾတ္မခဵင္း လူထုကို တုိက္ပၾဲမႀာ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္ကဵ ပၝဝင္လာေအာင္ ကဵေနာ္တုိႛ စည္းရံုးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္”

တိုင္းနဲႛဴပည္နယ္ အသီးသီးမႀာရႀိတဲ့ ဗကသ အဖၾဲႛဝင္ေတၾကို အေဴခခံ႓ပီး လာမယ့္ ရက္ပိုင္းေတၾအတၾင္း ေဴပာက္ကဵားစနစ္နဲႛ ဆက္လက္ လႁပ္ရႀားသၾားမယ္လိုႛ ဗကသ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔