ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး အာဆီယံအမတ္မဵား ႒ကိႂးပမ္းေန

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ တရားစၾဲဆိုထားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေရးယူ ေဆာင္ရၾက္ေပးဖိုႛ အာဆီယံႎိုင္ငံ လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾက မိမိတုိႛ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အသီးသီးကို တိုက္တၾန္းေနဳကပၝတယ္။ အခုလုိ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရေတၾကို တိုက္တၾန္းေတာင္းဆုိေနတဲ့ အမတ္ဦးေရ စုစုေပၝင္း တရာေကဵာ္ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-05-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာနိုင္ငံ အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အာဆီယံ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား အဖဲြ႔ (AIPMC) ၏ ကေမႝာဒီးယား အဖဲြ႔ခဲြ ၂ဝဝ၆ခုနွစ္ ျသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္ပဲြ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕တန္း အလယ္မွာ AIPMC ဥကၠဌ ဇာအစ္ အီဘရာဟင္၊ ေရွ႕တန္း ဝဲမွ စတုတၴမွာ ကေမႝာဒီးယား အဖဲြ႔ခဲြ  ဥကၠဌ ဆြန္ေခ်း၊ ေရွ႕တန္း ယာမွ ဒုတိယမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစန္းစန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ျမန္မာနိုင္ငံ အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အာဆီယံ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား အဖဲြ႔ (AIPMC) ၏ ကေမႝာဒီးယား အဖဲြ႔ခဲြ ၂ဝဝ၆ခုနွစ္ ျသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္ပဲြ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕တန္း အလယ္မွာ AIPMC ဥကၠဌ ဇာအစ္ အီဘရာဟင္၊ ေရွ႕တန္း ဝဲမွ စတုတၴမွာ ကေမႝာဒီးယား အဖဲြ႔ခဲြ ဥကၠဌ ဆြန္ေခ်း၊ ေရွ႕တန္း ယာမွ ဒုတိယမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစန္းစန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အခုလုိ ေတာင္းဆုိေနတဲ့အထဲမႀာ ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ AIPMC အဖၾဲႛဝင္ အမတ္ေတၾတင္မကဘဲ အဖၾဲႛဝင္မဟုတ္တဲ့ အမတ္ေတၾလည္း အမဵားအဴပား ပၝဝင္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႎုိင္ငံ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္  ပင္မင္ဒၝ က ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ  ဥပေဒေတၾအဴပင္ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေစာင့္ထိန္းသင့္တဲ့ အခဵက္ေတၾကို ခဵိႂးေဖာက္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႎုိင္ငံမႀာ အမတ္ ၃ဝ ေကဵာ္က လၿတ္ေတာ္မႀာ ဴမန္မာ့အေရးကို တင္ဴပခဲ့တာေဳကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေဳကညာခဵက္ထုတ္႓ပီး ကန္ႛကၾက္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အလားတူ စကႆာပူႎိုင္ငံ အာဏာရပၝတီ အမတ္ေတၾကလည္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳကာသပေတးေနႛက စကႆာပူလၾတ္ေတာ္မႀာ ဴမန္မာ့အေရးတင္ဴပခဲ့ရာမႀာ စကႆာပူ ႎုိင္ငံဴခား ေရးဝန္႒ကီးက စကားလမ္းေဳကာင္းေဴပာင္းဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမႀာ လၿတ္ေတာ္ အမတ္ေတၾ ေမးတဲ့ေမးခၾန္းေတၾကို ဴပန္ေဴဖခဲ့တယ္လိုႛ စကႆာပူ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ခဵားလ္ေခဵာင္း က ေဴပာပၝတယ္။

ကေမၲာဒီယားႎိုင္ငံမႀာလည္း လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၃ဝ က ႓ပီးခဲ့တဲ့ အာဆီယံ-အီးယူ ႎိုင္ငံဴခားဝန္႒ကီးမဵား အစည္းအေဝးကို  စာတေစာင္ ေပးပိုႛခဲ့ပၝတယ္။ အလားတူပဲ  လူ ငၝးသိန္းေလာက္ လက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ လူငၝးသိန္းေလာက္ ပၝဝင္လက္မႀတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆိုတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁမႀာ မေလးရႀားႎိုင္ငံက အန္န္ဝၝ အီဗရာဟင္ ဥိီးေဆာင္တဲ့ လၿတ္ေတာ္ အမတ္ ၃ဝ ေကဵာ္လည္း ပၝဝင္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔