စစ္တပ္က ဖၾဲႛစည္းပံုဥပေဒေရးဆၾဲတာ ဴပႍနာ ရႀိေနေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေဴပာ

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ လက္ရႀိအေဴခအေနေတၾ တင္းမာေနတာဟာ ဖဲၾႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒကို စစ္တပ္က ေရးဆဲၾခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆက္တဲၾ ဴပႍနာေဳကာင့္ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က စေနေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2010-04-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စေနေနႛ ညေနပိုင္းက အကဵိႂးေဆာင္ေရႀႛေနေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုစဥ္မႀာ ႎိုင္ငံတကာေရးရာေတၾကို ေဆၾးေႎၾးရင္း ဴမန္မာ့အိမ္နီးခဵင္း ထိုင္းႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ခုလို ေဴပာလိုက္တာပၝ။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႛေနတဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“တပ္မေတာ္၊ စစ္တပ္က ေရးဆၾဲတဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒေတၾရဲႛ ရလာဒ္ေတၾဟာ ဒီလုိရႀိတတ္တယ္ ဆုိတဲ့ဟာမဵႂိးေတၾကို ေဴပာတာပၝပဲ။ ကဵေနာ္တုိႛဆီမႀာ ၂၀၀၈ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္က ဦးစီး႓ပီးေတာ့ ကဵင္းပတယ္။ အဲဒီကဟာ အခုေနာက္ဆက္တၾဲ ေရၾးေကာက္ပၾဲလုပ္မယ္ဘာမယ္ေပၝ့ေနာ္။ သူ ေဴပာတာက အဲဒီလုိ နမူနာမဵိႂး အာရႀတုိ္က္မႀာလည္း ရႀိတယ္။ ထုိင္းမႀာဆုိရင္လည္း ဒီလုိပဲ လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲေတာ့ တပ္မေတာ္က ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒကို ဦးစီးကဵင္းပခဲ့တဲ့ နမူနာက သိပ္မေကာင္းဘူးေပၝ့။ ယုိးဒယားမႀာ အခုထိ တည္ဴမဲတဲ့အစုိးရ မရႀိဘူးလုိႛ သူက အဲဒီလုိ ကဵေနာ္တုိႛနဲႛ ေဆၾးေႎၾးရင္း ေဴပာတာပၝ”

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္မႀာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း႓ပီး ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ Thaksin Shinawatra ကို ရာထူးက ဴဖႂတ္ခဵလိုက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ႎိုင္ငံေရး ပဋိပကၡေတၾ မေပဵာက္သၾားပဲ အေဴခအေနေတၾ ဆက္လက္ ဆိုးရၾားလာတာဴဖစ္ပၝတယ္။ စစ္တပ္က ဦးစီး႓ပီး ေရးဆဲၾတဲ့ ဖဲၾႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒနဲႛ တက္လာမယ့္ ဘယ္အစိုးရဲႛလက္ထဲမႀာမႀ အာဏာ တည္႓ငိမ္မႁရႀိမႀာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထိုင္းႎိုင္ငံရဲႛ အဴဖစ္အပဵက္က သက္ေသဴပေနတယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေဴပာတဲ့အေဳကာင္း ေရႀႛေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ေရၾးေကာက္ပဲၾမႀာ အႎိုင္ရခဲ့တဲ့ ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ Thaksin ဆီကေန စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း႓ပီး ဖဲၾႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒေရးဆဲၾခဲ့တဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ေနာက္ပိုင္းတက္လာတဲ့  အစိုးရ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ ႎိုင္ငံေရး မတည္မ႓ငိမ္ ဴဖစ္ေနတာေတၾကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေထာက္ဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔