ဘဂဿလားပင်လယ်အော် ထိပ်သီးဆြေးေိံြးပြဲကို အာရြ လူႛအခြင့်အရေးအဖြဲႚ ဝေဖန်

အ္ဋိံိယိံိုင်ငံ နယူးဒေလ္ဘီမိြႚမြာ ( BIMSTEC) ခေၞ က္ပစုံ နည်းပညာနဲႛ စီးပြားရေး ပူးပေၝင်း ဆောင်႟ြက်မဆြိုင်ရာ ဘဂဿလားပင်လယ်အော် ဦးဆောင်ဦး႟ြက်ူပမြြ အစီအစဉ် ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ကဵင်းပနေတာပၝ။ အဲဒီစည်းဝေးပြဲမြာ ၂၀၀၉ ခိုံြစ် ထိပ်သီးစည်းဝေးပြဲရဲ့ ဥက္ကှူအူဖစ် ူမန်မာိံိုင်ငံကို ခန်ႛအပ်ဖိုႛ ဆုံးူဖတ်ခဲ့ုကပၝတယ်။ အဲဒီဆုံးူဖတ်ခဵက်ကို ACHR ခေၞ အာရြ လူႛအခြင့်အရေးဌာနက ဝေဖန်ူပစ်တင်လိုက်ပၝတယ်။

2008-11-13
Share
bimstec_demo_india_305px.jpg အ္ဋိံိယိံိုင်ငံ နယူးဒေလ္ဘီမိြႚတြင် စစ်အစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်၏ ႟ုပ်ပုံဋ္ဌကီးူဖင့် ဆန်ႛကဵင် ဆ္ဋိံူပနေသည့် ူမန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး လြပ်ရြားသူမဵား ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

အခုလို ဆုံးူဖတ်လိုက်တာဟာ အဆိုး႟ြားဆုံး စစ်အာဏာရြင်ကို အားပေးခဵီးူမၟင့်ရာ ရောက်နေတဲ့ အတြက် (BIMSTEC) အတြက် ရြက်စဖြယ်ူဖစ်ေုကာင်း ဝေဖန်လိုက်ပၝတယ်။

ထိပ်သီး အစည်းဝေးကို တက်ရောက်နေတဲ့ ူမန်မာ့စစ်အစိုးရရဲ့ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်ကို အိံ္ဋိယရောက် ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတေကြလည်း ကန်ႛကြက် ဆ္ဋိံူပခဲ့ဋ္ဌကပၝတယ်။

ဒီနေႛဆ္ဋိံူပပြဲကို နယူးဒေလီရြိ ပၝလီမန်အဆောက်အဦးအနီးက ဂဵန်တာမန်တားပန်းူခံ မြာ ကဵင်းပခဲ့္ဘပီး ူမန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ၅၀ကေဵာ် တက်ရောက် ဆ္ဋိံူပခဲ့ဋ္ဌကပၝတယ်။ ဆ္ဋိံူပတဲ့သူတေဟြာ အောက်ခံ အမဵိြးသမီး အဝတ်အစားနဲႛ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်ပုံစံ ူပလြုပ်ထားတဲ့ အ႟ုပ်ဋ္ဌကီးကိုလည်း မီး႟ိြႛ ဆ္ဋိံူပခဲ့ဋ္ဌကပၝတယ်။

ဒီဆ္ဋိံူပပြဲကို ဦးဆောင်တဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကေဵာင်းသားမဵားအဖြဲႚခဵြပ် ဥက္ကှူ ကိုကေဵာ်သန်းက ၈၈မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားတေနြဲႛ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာသံဃာ့လြပ်ရြားမမြြာ ပၝဝင်လိုႛ အဖမ်းခံရတဲ့ သံဃာတေကြို ိံြစ်ရြည်ထောင်ဒဏ်တြေ ပေးတာတြေ၊ လက်ရြိူဖစ်ပြားနေတဲ့ ဘဂဿလားဒေ့ြရ် ူမန်မာ ိံြစိံိုင်ငံ ရေပိုင်နက်ူင်္ပံနာဟာလည်း စစ်အစိုးရရဲ့ ိံိုင်ငံရေး လြည့်ကြက်တခု ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာသြားပၝတယ်။

ကိုကေဵာ်သန်း။  ။ “အရြက်မရြိလာပေမဲ့ ၁၁ရက်နေႛကပဲ ၈၈ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ သံဃာတေကြို ထောင်ဒဏိံြစ်ဋ္ဌကီးတြေ ခဵခဲ့တယ်။ သူတိုႛက ဘဂဿလားဒြေရ်ရေပိုင်နက် ကိင်္စနဲႛသြား္ဘပီးရန်စနေတယ်။ သူႛစစ်တပ်ကိုစည်း႟ုံးခဵင်လိုႛ ူပန်္ဘပီးတော့ ကိုင်တြယ်ခဵင်လိုႛ အခဵိန်ဆြဲဖိုႛလုပ်နေတဲ့ ိံိုင်ငံရေးကစားကြက် ူဖစ်တယ်။ ကဵြပ်တိုႛတိုင်းူပည်အတြက် အ္ဈိံရာယ်ရြိတဲ့ကိင်္စူဖစ်တယ်။ စစ်နဲႛစြန်ႛစားတဲ့ဝၝဒကို ကန်ႛကြက်႟ြတ်ခဵတယ်။ ”

၂၀၀၇ စက်တင်ဘာသံဃာ့လြပ်ရြားမြ မြာပၝဝင်ခဲ့တဲ့ အရြင်ဇောတိႍရကလည်း လက်ရြိ ူမန်မာူပည်သူတေဟြာ အကဵပ်အတည်းနဲႛရင်ဆိုင်နေရတာူဖစ်တယ်ဆို္ဘပီး အကဵပ်အတည်းနဲႛ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခၝ ရြေးသူတော်ကောင်း သူူမတ်လောင်းတိုႛ သင်္စာအဓိဌာန်ူပခြဲ့တဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်း သင်္စာအဓိဌာန်ကို တိုင်တည်ပေးပၝတယ်။

သံဃာရတနာတိုႛအပေၞ၌ သတ်ူဖတ်ူခင်း၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားူခင်း အလဵဉ်းမရြိခဲ့ပၝဘူး ဘုရား တပည့်တော်တိုႛ တတ်အားသ၍ ပင်္စည်းလေးပၝးတိုႛူဖင့် ထောက်ပံႛခဲ့ပၝတယ်အရြင်ဘုရား ဤမြန်ကန်သော သင်္စာစကားဋ္ဌေကာင့် ဘုရားတပည့်တော်တိုႛရဲ့ ူမန်မာူပည်သူလူထုအပေၞ၌ ူမန်မာသံဃာတေအြပေၞ၌ သတ်ူဖတ်အုပ်ခဵြပ်ခဲ့သော စစ်အာဏာရြင်စနစ် ူမန်မာ့ေူမပေၞမြ ကဵဆုံးပၝစေသတည်း။ ူမန်မာူပည်သူတြေ ကဵန်းမာခဵမ်းသာ၍ လူႛအခြင့်အရေး ရရြိပၝစေသတည်း ဆို္ဘပီး သင်္စာအဓိဌာန် တိုင်တည်ခဲ့ုကပၝတယ်။

ဒီနေႛ ကဵင်းပတဲ့ ဘင်းစတက် ညီလာခံကို အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတြေူဖစ်တဲ့ အိံ္ဋိယ၊ ူမန်မာ ၊ ထိုင်း၊ ဘဂဿလားဒေႛြရ်၊ သီရီလကဿာ ၊ နီပေၝ၊ သီရိလကဿာိံိုင်ငံက ထိပ်တန်းခေၝင်းဆောင်တြေ တက်ရောက်ခဲ့္ဘပီး ဒေသတြင်းိံိုင်ငံတေဋ္ဌြကား အဋ္ဌကမ်းဖက်မနြိြမိုံင်းရေး၊ လြတ်လပ်စြာကုန်သြယ်ရေး ၊ နယ်စပ်ူဖတ်ကေဵာ်မဆြိုင်ရာတေနြဲႛ လူူမူရေး၊ ကဵန်းမာရေးဆိုင်ရာတေကြို ဆြေးေိံြးခဲ့ဋ္ဌကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ ိံိုဝင်ဘာ ၁၂ရက် မနေႛကတော့ ူမန်မာ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲႛ ဘဂဿလားဒေႛြရ် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးတိုႛ လက်ရြိတင်းမာနေတဲ့ ရေပိုင်နက်ူင်္ပံနာတေကြိုလည်း ဆြေးေိံြးခဲ့ဋ္ဌကပၝတယ်။ ဒီ ဘင်းစတက်အဖြဲႚကို ၁၉၉၇ ခုက စတင်ဖြဲႚစည်းခဲ့တာူဖစ်္ဘပီး ပထမအဋ္ဌကိမ်ညီလာခံကို ၂၀၀၄ခိုံြစ်မြာ ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက်္ဘမိြႚမြာ ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။ ဒီနေႛ နယူးဒေလီမြာ ကဵင်းပတာဆိုရင် ဒုတိယအဋ္ဌကိမ်ေူမာက်ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့