ဆူနာမီ ၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ထိုင္းေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ ကဵင္းပ

ဴမန္မာ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမား အမဵားအဴပား ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ဆူနာမီ ငလဵင္လိႀႂင္း႒ကီး လႁပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ၅ ႎႀစ္ဴပည့္ ေအာက္ေမ့ဖၾယ္ အခမ္းအနားကို ထုိင္းႎုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ဖန္ငခရုိင္ အတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ တာေကာပၝ ႓မိႂႚနယ္မႀာ ဒီဇင္ဘာလ၂၆ ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းက ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။
2009-12-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေသဆံုးသၾားခဲ့ဳကတဲ့ ဴမန္မာ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾအတၾက္ ရည္စူး႓ပီး သံဃာေတာ္အပၝး ၁၀၀၀ ကို ဆၾမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလႀႃပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသလို ဆၾမ္းကပ္လႀႃဒၝန္းမႁေတၾလည္း လုပ္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီလႀႃဒၝန္းမႁေတၾကို ထိုင္းအစိုးရ အဖၾဲႛအစည္းေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသဆုံးသၾားတဲ့ ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾအတၾက္လည္း တေကာ္ပၝး႓မိႂႛနယ္ ဘန္နမ့္ခင္းရၾာမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကို ေနႛဆၾမ္းကပ္လႀႃ႓ပီး အမ႖ေပးေဝခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ထုိင္းႎိုင္ငံေတာင္ပုိင္း ဖန္ငခရိုင္ အေဴခစိုက္ အေဴခခံလူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးေရး ဌာနရဲႛ ဒၝရိုက္တာ ဦးထူးခဵစ္က အာအက္ဖ္ေအ ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးထူးခဵစ္။    ။“ကဵေနာ္တိုႛအေနနဲႛ ဒီေနႛဴပႂတဲ့ အလႀႃအတန္းေတၾ အားလံုးကေတာ့ ဒီ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ဆူနာမီ ဴဖစ္တဲ့အခဵိန္မႀာ ေသဆံုးသၾားတဲ့ ဴမန္မာ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾကို ရည္စူး႓ပီးေတာ့ သူတိုႛရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾ၊ သူတိုႛ သူငယ္ခဵင္းေတၾ၊ ဒီဖက္က ကဵေနာ္တိုႛ အဖၾဲႛအစည္းေတၾနဲႛ ေပၝင္း႓ပီးေတာ့ ဒၝ အလႀႃဒၝန လုပ္တာပၝပဲ။ အဓိက ဒီမနက္မႀာေတာ့ မနက္အေစာ႒ကီး ၅ နာရီခၾဲေလာက္မႀာ ဒီ အာရံုဆၾမ္း၊ အဲ့ဒီ သံဃာတေထာင္ ဆၾမ္း႒ကီးေလာင္းတဲ့ သေဘာမဵိႂး လုပ္တယ္၊ ဒၝ ထိုင္းေတၾနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ ေပၝင္းလုပ္တယ္။ ေနာက္ ေနႛလည္ဖက္ကဵေတာ့လည္း ဆၾမ္းကပ္တယ္ေပၝ့။ ကဵေနာ္တိုႛ ဗမာေတၾအေနနဲႛေတာ့ မုန္ႛဟင္းခၝး ေက႗းတယ္ေပၝ့ေနာ္”

ေသဆံုးသၾားခဲ့တဲ့ ေရၿႛေဴပာင္း ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾအတၾက္ လႀႃဒၝန္းမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကတဲ့ ဘန္နမ့္ခင္းရၾာ ဟာ ဆူနာမီငလဵင္ မလႁပ္ခတ္မႀီက လူဦးေရ ၅၀၀၀ ေကဵာ္ေလာက္ ေနထုိင္ဳကတဲ့ ရၾာတရၾာဴဖစ္႓ပီး ငလဵင္ လႁပ္ခတ္ခဲ့လိုႛ  လူဦးေရထက္ဝက္ ေသဆုံးသၾားခဲ့ရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ေလာလာဆယ္မႀာေတာ့ တာေကာပၝ႓မိႂႚနယ္အတၾင္းမႀာ ဴမန္မာေရၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမား ၂၀၀၀၀ ေကဵာ္ေလာက္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနဳကတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဆူနာမီေရလိႁင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရ႓ပီးေနာက္ပိုင္း ထုိင္းႎိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမႀာရႀိတဲ့ ေရၿႛေဴပာင္း ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ အတၾက္ အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးေတၾ ရရႀိလာခဲ့ေပမယ့္ တိုးတက္မႁ မရႀိေသးဘူးလိုႛ အေဴခခံလူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးေရးဌာနရဲႛ ဒၝရိုက္တာ ဦးထူးခဵစ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးထူးခဵစ္။    ။“အလုပ္သမားေတၾရဲႛ အေဴခခံလူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁ၊ အဲ့ဒီ ဴပႍနာကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ အေနနဲႛ သိပ္ အားရ ေကဵနပ္စရာေကာင္းေအာင္ တိုးတက္မႁ မရႀိဘူး။ ဒၝေပမယ့္ ကဵေနာ္တိုႛ ဴမန္မာ အလုပ္သမားေတၾရဲႛ အေရးကိစၤကိုေတာ့ ႎိုင္ငံတကာအေနနဲႛ ပိုသိလာတယ္။ အရင္တုန္းကဆို ကဵေနာ္တိုႛ ဒီ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႎႀစ္မတိုင္ခင္က ကဵေနာ္တိုႛ ဒီမႀာ ဗမာအလုပ္သမားေတၾအတၾက္ လုပ္တဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႛအစည္းဆိုတာ မရႀိသေလာက္ ရႀားတယ္၊ ေနာက္တခုက ကေလးေတၾအတၾက္ စာသင္ေကဵာင္းေတၾ ဆိုတာလည္း တခၝမႀ မရႀိခဲ့ဘူး။ အခု သူတိုႛအတၾက္ ဒီကဵန္းမာေရးကိစၤေတၾ ပညာေရးကိစၤေတၾ၊ ဒၝမဵိႂးေတၾ ကဵေနာ္တိုႛ လုပ္ေပးလာႎိုင္တယ္ေပၝ့ေနာ္။ ေနာက္တခု အလုပ္သမားအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေတၾ အမဵိႂးသမီး အခၾင့္အေရးသင္တန္းေတၾ ဒီဖက္မႀာရႀိတဲ့ အဲန္ဂဵီအိုေတၾ အေနနဲႛ လုပ္ေပးလာႎိုင္တယ္ေပၝ့။ ဆူနာမီ ႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာေတာ့ မ႓ပီးခင္နဲႛ ႎိႁင္းယႀဥ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ အလုပ္သမားေတၾအေနနဲႛ အမဵား႒ကီး အခၾင့္အေရးေတၾ ရခဲ့တယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛအေနနဲႛ ဴမင္တယ္”

ထုိင္းအစုိးရကေန ဆူနာမီေရလႁိင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ဴမန္မာ ေရၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမား ၇၀၀ ကေန ၁၀၀၀ေကဵာ္ ေလာက္ ေသဆုံးခဲ့တယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္း ေဴပာဆိုတာေတၾ ရႀိခဲ့ေပမယ့္ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဲန္ဂဵီအို အဖၾဲႛအစည္းေတၾ ကေတာ့ ၂၀၀၀ ေလာက္ ေသဆုံးခဲ့တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငခရုိင္ဟာ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေနႛမႀာ လႁပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ဆူနာမီ ေရလိႀႂင္းဒဏ္ ကုိ အဴပင္းထန္ဆုံး ခံစားခဲ့ရတဲ့ ေဒသဴဖစ္႓ပီး လူေပၝင္း ၅၃၉၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့တယ္လိုႛလည္း ထုိင္းအစိုးရရဲႛ တရား ဝင္ ထုတ္ဴပန္တဲ့ စာရင္းအရသိရပၝတယ္။

ဆူနာမီကပ္ေဘး႒ကီးနဲႛ ကိုယ္တိုင္ေတၾႛဳကံႂခဲ့ရသူ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾရဲႛ အေဴခအေနေတၾကို မအင္ဳကင္းႎိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ဆူနာမီကပ္႒ကီးအ႓ပီး သဘာ၀ကပ္ဆိုးေတၾ အခဵိန္မီ ကာကၾယ္ႎုိင္ေရးအတၾက္ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ေဆာင္ရၾက္မႁေတၾ ရႀိေနပၝတယ္။ ဆူနာမီေဘးဒဏ္ ခံရတဲ့ ႎုိင္ငံတႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာေရာ ဘယ္လို ဴပင္ဆင္မႁေတၾရႀိေနပၝသလဲ။ ႎိုင္ငံစံု သဘာ၀ေဘးအႎၨရာယ္ ကာကၾယ္ေရးအဖၾဲႛ နည္းပညာအဳကံေပးအရာရႀိနဲႛ ဴမန္မာ့ မိုးေလ၀သနဲႛ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာန ႌၾန္ဳကားေရးမႀႃးေဟာင္း ဦးထၾန္းလၾင္ကို ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။
ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔