မံုရၾာေဒသမႀာ ေဳကးနီထုတ္လုပ္ဖိုႛ တရုတ္ လက္နက္ကုမၯဏီ ဴပင္ဆင္

တရုတ္အစိုးရ အ႒ကီးစားလက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရႀင္း႒ကီးတခုဴဖစ္တဲ့ ႎိုရင္ကို ေခၞ China North Industries Corporation (CNGC) ကုမၯဏီက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သတၨႂတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတယ္လိုႛ ႎိုရင္ကိုကုမၯဏီရဲႛ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
2010-06-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ႎိုရင္ကို ေခၞ China North Industries Corporation (CNGC) တရုတ္ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၯဏီက ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္ ထုတ္လုပ္သည့္ QBZ-95 အမဵႂိးအစား ေအာ္တုိမက္တစ္ ေမာင္းဴပန္ရိုင္ဖယ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အဆုိပ ၝေမာင္းဴပန္ရုိင္ဖယ္ ေသနတ္မဵားကို တရုတ္အစိုးရထံမႀ ၀ယ္ယူအသံုးဴပႂေနေဳကာင္း သတင္းမဵားတၾင္ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ (Photo: Wikipedia)
ႎိုရင္ကို ေခၞ China North Industries Corporation (CNGC) တရုတ္ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၯဏီက ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္ ထုတ္လုပ္သည့္ QBZ-95 အမဵႂိးအစား ေအာ္တုိမက္တစ္ ေမာင္းဴပန္ရိုင္ဖယ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အဆုိပ ၝေမာင္းဴပန္ရုိင္ဖယ္ ေသနတ္မဵားကို တရုတ္အစိုးရထံမႀ ၀ယ္ယူအသံုးဴပႂေနေဳကာင္း သတင္းမဵားတၾင္ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ (Photo: Wikipedia)
Wikipedia

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇၾန္လဆန္းပိုင္းမႀာ တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဝမ္ဳကားေပၝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္တုန္းက ႎုိရင္ကို ကုမၯဏီ ဦးေဆာင္ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးလည္းဴဖစ္၊ ႎိုရင္ကိုကုမၯဏီရဲႛ ဥကၠႉလည္းဴဖစ္တဲ့ Zhang Guoqing ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛလည္း ပၝရႀိခဲ့႓ပီး ႎႀစ္ႎိုင္ငံဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေတၾရဲႛ ေရႀႛေမႀာက္မႀာ မံုရၾာေဳကးနီ ထုတ္လုပ္ေရး အတၾက္ သေဘာတူလက္မႀတ္ ေရးထိုးသၾားတာပၝ။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က လက္မႀတ္ေရးထိုးတဲ့ပုဂၢိႂလ္က ဗိုလ္ခဵႂပ္ဝင္းသန္းဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ႎုိရင္ကို တရုတ္ကုမၯဏီဟာ ဴပည္ပႎိုင္ငံေတၾကို လက္နက္႒ကီး လက္နက္ငယ္မဵိႂးစံု ေရာင္းခဵတဲ့ ကုမၯဏီ႒ကီးတခု ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႎႀစ္ မတ္လမႀာ ဇင္ဘာေဘၾအစိုးရကို ႎုိရင္ကိုကုမၯဏီက အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၇၀ နီးပၝး တန္ဖိုးရႀိတဲ့ လက္နက္ေတၾ ေရာင္းခဵခဲ့ဖူးပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အီရန္အစိုးရကို ဒံုးကဵည္နည္းပညာေတၾ ေရာင္းခဲ့လိုႛလည္း အေမရိကန္အစိုးရက ႎိုရင္ကိုကုမၯဏီကို ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ေမလမႀာ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛအေရးယူခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္က ဒီကုမၯဏီဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကို ေဒၞလာသန္း တရာေကဵာ္ဖိုး ကုန္ပစၤည္းေတၾ တင္ပိုႛေရာင္းခဵခၾင့္ ရခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ တရုတ္အစိုးရပိုင္ ႎိုရင္ကို လက္နက္ကုမၯဏီ စီးပၾားေရးစာခဵႂပ္ေတၾ ခဵႂပ္ဆိုလိုက္တာဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္အကဵိႂးဴဖစ္ထၾန္းမႁ ရႀိႎိုင္မရႀိနိုင္ဆိုတာကို ေတၾးဆခန္ႛမႀန္းလိုႛရေအာင္ အာအက္ဖ္ေအ အဖၾဲသား ကိုေနရိန္ေကဵာ္က စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

စုစည္းတင္ဴပခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔