ေနအိမ္ဴခံဝင္းအတၾင္း ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရဘဲ အာဏာပိုင္ေတၾ ဝင္ေရာက္ခဲ့မႁ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မေကဵနပ္ေဳကာင္း ေဴပာဆို

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳကာသပေတးေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေနအိမ္ဴခံဝင္းအတၾင္းကို မစၤတာယပ္ေတာရဲႛ အမႁအတၾက္ တရားသူ႒ကိီး အပၝအဝင္ အာဏာပိုင္ေတၾ ဝင္ေရာက္႓ပီး မစၤတာယပ္ေတာ ေနအိမ္ထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပံုကို သရုပ္ဴပ ဳကည့္ရႀႂတာဟာ ခၾင့္ဴပႂခဵက္္မရဘဲ ဝင္ေရာက္တာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ မိမိအေနနဲႛ မေကဵနပ္ေဳကာင္း ေမလ ၃ဝ ရက္ စေနေနႛမႀာ ေရႀႛေနမဵားနဲႛ ေတၾႛဆံုစဥ္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2009-05-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ရံုးတင္စစ္ေဆးသည့္ အမႁကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေနႛက အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ရံုးတၾင္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေရႀႛေနဦးဥာဏ္ဝင္းက သတင္းေထာက္မဵားကို ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ရံုးတင္စစ္ေဆးသည့္ အမႁကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေနႛက အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ရံုးတၾင္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေရႀႛေနဦးဥာဏ္ဝင္းက သတင္းေထာက္မဵားကို ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛဆံုခဲ့တဲ့ ေရႀႛေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“ကဵေနာ္တုိႛ သတင္းစာထဲမႀာ ေတၾႛတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အိမ္ ဴခံဝင္းထဲမႀာ မစၤတာယက္ေတာက သူဝင္ခဲ့တဲ့ေနရာ၊ သူအိပ္ခဲ့တဲ့၊ အဲဒီဟာေတၾအတၾက္ သၾားဳကည့္ဳကတယ္၊ တရားသူ႒ကီးလည္း ပၝတယ္ ေရႀႛေနလည္းပၝတယ္လုိႛ သတင္းစာထဲမႀာ ေတၾႛတယ္။ အဲဒၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကေဴပာတယ္၊ သူ လံုးဝ မေကဵနပ္ဘူး တဲ့။ သူႛကို တားဆီးထားတဲ့အမိန္ႛလည္း ရုတ္သိမ္း႓ပီး႓ပီ။ ရုတ္သိမ္း႓ပီးရင္ ဒီအိမ္ရဲႛ ကိစၤဟာ သူႛကိစၤ၊ သူႛကို ခၾင့္ဴပႂခဵက္မေတာင္းဘဲ လုပ္တာကေတာ့ တရားမဲ့လုပ္ရပ္ပဲလုိႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေဴပာပၝတယ္”

ေမလ ၃ဝ ရက္ စေနေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနမဵားဴဖစ္တဲ့ ဦးဳကည္ဝင္း၊ ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ ေဒၞခင္ေဌး႐ကၾယ္တိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ႎႀစ္နာရီေကဵာ္ဳကာ ေတၾႛဆံုခၾင့္ ရခဲ့တာပၝ။ လာမယ့္ ဇၾန္လ ၅ ရက္ ေသာဳကာေနႛမႀာ စစ္ေဆးမယ့္ အမႁအတၾက္ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ေပးဖိုႛ ကိစၤအတၾက္ ေတၾႛဆံုခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ႐ကၾက္တက္တဲ့ေဝဒနာ ခံစားေနရ႓ပီး ညည အိပ္မေပဵာ္တဲ့အတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ကဵန္းမာေရးကို အထူး စိုးရိမ္ပူပန္ေနတယ္လိုႛ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ေဴပာဳကား႓ပီး ေနာက္တရက္မႀာ အခုလို ေတၾႛဆံုခၾင့္ရခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေန ဴပန္ေကာင္းလာ႓ပီလိုႛ  ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛဆံုခၾင့္ရခဲ့တဲ့ ေရႀႛေန ဦးဥာဏ္ဝင္းကို ဥိီးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔