ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ စီရင္ခဵက္ ဳသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေနႛ ေရၿႛဆိုင္း

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁကို အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အထူးတရားရံုးက ဒီကေနႛ စီရင္ခဵက္ အမိန္ႛမခဵမႀတ္ပဲ ဳသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေနႛကို ထပ္မံေရၿႛဆိုင္းလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး တရားသူ႒ကီးေတၾဘက္က ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဴပႍနာေတၾကို စဥ္းစားသံုးသပ္ေနဆဲ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ဆို႓ပီး အေဳကာင္းဴပခဲ့တယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အကဵႂိးေဆာင္ေရႀႛေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက အာအက္ဖ္ေအကိုေဴပာပၝတယ္။
2009-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမႁ ႟ံုးခဵိန္း တတိယေနႛဴဖစ္ေသာ ေမလ ၂၀ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ႟ုရႀား၊ ထိုင္းႎႀင့္ စင္ကာပူ သံအမတ္႒ကီးမဵားဴဖင့္ သူမကို ယာယီထားရႀိေသာ အင္းစိန္ အကဵဥ္းေထာင္ အရာရႀိ ဧည့္ရိပ္သာတၾင္ ေတၾႚဆံုခၾင့္ ဴပႂခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမႁ ႟ံုးခဵိန္း တတိယေနႛဴဖစ္ေသာ ေမလ ၂၀ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ႟ုရႀား၊ ထိုင္းႎႀင့္ စင္ကာပူ သံအမတ္႒ကီးမဵားဴဖင့္ သူမကို ယာယီထားရႀိေသာ အင္းစိန္ အကဵဥ္းေထာင္ အရာရႀိ ဧည့္ရိပ္သာတၾင္ ေတၾႚဆံုခၾင့္ ဴပႂခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“ဒီအမႁဟာ ဥပေဒဴပႍနာ ရႀိတာအမႀန္ပဲေလ။ အဲဒီဥပေဒဴပႍနာကို ဒီေလာက္အခဵိန္ယူ႓ပီးေတာ့ စဥ္းစားတယ္ဆုိရင္ ကဵေနာ္တုိႛက ေကဵနပ္ပၝတယ္။ ဥပေဒဴပႍနာက သံုးေလးခုမက ရႀိတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အဓိက ဴပႍနာက ၇၄ ခုႎႀစ္ အေဴခခံဥပေဒ အသံုးဴပႂ၍ ရမရေပၝ့။ အဲဒၝအဓိကပၝ။ ကဵေနာ္တုိႛက အသံုးဴပႂလုိႛ မရေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ဘက္ကေန တင္ဴပထားတယ္။ ဒၝအေတာ္အဓိကကဵတဲ့ ဴပႍနာတခုပၝ”

အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ဴပႍနာရႀိတယ္လုိႛ အေဳကာင္းဴပ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အမႁကုိ ေရၿႛဆုိင္းလုိက္ေပမယ့္ ဘယ္ဥပေဒ ဴပႍနာ ဆုိတာကုိ တိတိကဵကဵ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိတာ မရႀိဘူးလုိႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္၊၊

တရားသူ႒ကီးေတၾက စီရင္ခဵမယ့္ရက္ကို ထပ္႓ပီး ေရၿႛဆိုင္းလိုက္တဲ့အေဳကာင္း မေဳကညာခင္ တရားရံုးကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ လာေရာက္ နားေထာင္ေနဳကတဲ့ ႎိုင္ငံတကာသံတမန္ေတၾကို အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ႎႁတ္ဆက္စကား ေဴပာဆိုရာမႀာ သူႛအေနနဲႛ ဒီကေနႛ တရားရံုးရဲႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႁ ရႀိမရႀိဆိုတာကို လက္ေတၾႛဴပသမယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ တရားရံုးခဵိန္ကို သတ္မႀတ္ထားတဲ့အတိုင္း မနက္ ၁၀ နာရီမႀာ စတင္ခဲ့ေပမယ့္ သံတမန္ေတၾ တက္ေရာက္နားေထာင္ဖိုႛအတၾက္ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက နာရီပိုင္းအလိုကဵမႀ  ခၾင့္ဴပႂခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီအထဲမႀာ တရုတ္၊ ရုရႀနဲႛ အေမရိကန္သံတမန္ေတၾလည္း ပၝဝင္တယ္လိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေဴပာပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားတက္ပၝတယ္။ သံရံုးဘယ္ႎႀစ္ရံုးလည္းေတာ့ မသိဘူး။ ကဵေနာ္ထင္တယ္ ဆယ္ရံုးအထက္မႀာ ရႀိတယ္။ ကဵေနာ္အကုန္ေတာ့မသိဘူး။ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိန္၊ အီတလီ၊ ဂဵပန္၊ တရုတ္လည္းပၝတယ္၊ စကႆာပူ။ ေတာ္ေတာ္မဵားပၝတယ္”

တရားရံုးအေနနဲႛ ဒီကေနႛမႀာ စီရင္ခဵက္ အမိန္ႛခဵမႀတ္မယ္လိုႛ အမဵားစုက ေမ႖ာ္လင့္ထားတဲ့အတၾက္ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က တက္ေရာက္ခၾင့္ မဴပႂခဲ့ဘူးဆိုရင္ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္းတရားရံုးနဲႛ အနီးဆံုးေနရာအထိ သၾားေရာက္ေစာင့္ဆိုင္း နားေထာင္ဳကဖိုႛ သံတမန္အမဵားစုက ဆံုးဴဖတ္ထားေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁအေပၞ ခဵမႀတ္မယ့္ စီရင္ခဵက္ကို ကမၲာအရပ္ရပ္က ေစာင့္ဳကည္ေန႓ပီး ကုလသမဂၢ အေနနဲႛလည္း ဒီစီရင္ခဵက္အေပၞမႀာ တုန္ႛဴပန္မႁေတၾ ရႀိမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ အတၾင္းေရးမႁးခဵႂပ္ ဘန္ကီးမၾန္းကလည္း မဳကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းအတၾင္းက ေဴပာဆိုထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔