ပဲခူး အင္တာနက္ဆိုင္ပိုင္ရႀင္မဵား အသံုးဴပႂသူမႀတ္တမ္း လုပ္ေပးရ

မေနႛက ပဲခူး႓မိႂႛေပၞမႀာရႀိတဲ့ အင္တာနက္ဆိုင္ ၂၀ ေကဵာ္က ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾကို ႓မိႂႛနယ္ဥကၠႉက ေခၞယူ႓ပီး အင္တာနက္ အသံုးဴပႂသူေတၾရႛဲ အဝင္အထၾက္မႀတ္တမ္း လုပ္ေပးရမယ္လိုႛ လက္မႀတ္ထိုးခိုင္းတဲ့အေဳကာင္း အင္တာနက္ဆိုင္ပိုင္ရႀင္တဦးက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပပၝတယ္။
2010-02-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အင္တာနက္ဆိုင္ပိုင္ရႀင္။    ။“ကဵေနာ္တိုႛကေပၝ့ အကိုရာ။ ဒီမႀာ လာသံုးတယ္ေပၝ့။ ဥပမာ ေမာင္ဴဖႃေပၝ့။ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အမႀတ္ ဘယ္ေလာက္ေပၝ့။  ဘယ္ ႎႀစ္ရပ္ကၾက္ေပၝ့။ အဲဒၝလုပ္ေပးရမယ္။ ေနႛတိုင္း႒ကီး မတင္ရဘူးေပၝ့။ ကဵေနာ္တိုႛဆီမႀာ စာအုပ္တအုပ္နဲႛ လက္ခံ လုပ္ထားရမယ္။ သူတိုႛတေတၾ အလုိရႀိတဲ့ အခဵိန္ကဵရင္ ဝင္႓ပီးေတာ့ ဳကည့္မယ္လိုႛ ေဴပာတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ ပဲခူးဆို အားလံုးေပၝင္း ဆိုင္ ၂၀ ေကဵာ္ ရႀိတယ္အကို။ ဆိုင္၂၀ ေကဵာ္က ဆိုင္ရႀင္ေတၾ အကုန္လံုး အစည္းအေဝးကို တက္႓ပီးေတာ့ ခံဝန္ ထိုးခဲ့ရတာေပၝ့။ လက္မႀတ္။ သတ္မႀတ္တဲ့ စည္းကမ္းကို ကဵေနာ္တိုႛက လိုက္႓ပီးေတာ့ လုပ္ေပးရမယ္ ဆုိတဲ့အေဳကာင္းကို သူတိုႛေပးတဲ့ ေဖာင္ေပၞမႀာ လက္မႀတ္ထုိးေပးခဲ့ရတယ္”

အခုလို ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾအေနနဲႛ အင္တာနက္ အသံုးဴပႂသူေတၾရဲႛ ေနရပ္လိပ္စာနဲႛ အသံုးဴပႂတဲ့ အခဵိန္ေတၾ မႀတ္လိုက္ရင္ အသံုးဴပႂသူ နည္းမသၾားႎုိင္ဘူးလား၊ အေဴခအေန ဘယ္လိုရႀိမလဲလိုႛ ဆက္ေမးဳကည့္ရာမႀာ-

အင္တာနက္ဆိုင္ပိုင္ရႀင္။    ။“သံုးတဲ့သူကေတာ့ အကိုရာ၊ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကေတာ့ လူငယ္ေတၾ မဵားတာေပၝ့။ လူငယ္ေတၾကေတာ့ ဴပႍနာမရႀိဘူးေပၝ့။ သူတိုႛရဲႛ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လူငယ္ကိစၤေတၾ၊ အဲဒၝမဵိႂး သံုးတဲ့သူကေတာ့ သူတိုႛရဲႛ နာမည္စာရင္း ဘာညာ ေကာက္လည္း သူတိုႛက ဴပႍနာမရႀိဘူး။ တကယ္လုိႛ ႎိုင္ငံေရးတိုႛ ဘာတိုႛ လုပ္တဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ သူတိုႛအတၾက္ စဥ္းစားစရာေပၝ့ေနာ္။ ဒၝမႀမဟုတ္ ေကာက္တဲ့ဆိုင္ေတၾ သံုးခဵင္မႀ သံုးမႀာေပၝ့။ မသံုးဘူးဆိုရင္ ဆိုင္ဝင္ေငၾ ကဵမႀာေပၝ့။ ေလာေလာဆယ္က လူလည္း ပၝးတယ္ဗဵ။ မီးက အခဵိန္ပိုင္းနဲႛ ေပးတဲ့အခၝကဵေတာ့ အင္တာနက္ဆိုင္ စဖၾင့္ကတည္းက မီးစက္ကို ေထာက္ေလ႖ာက္ မနားတမ္း ႎုိးထားရတာဆိုေတာ့ သိပ္႓ပီးေတာ့ တၾက္ေဴခမကိုက္ဘူး။ ေရရႀည္အတၾက္ေတာ့ အဆင္မေဴပႎုိင္ဘူးလိုႛ ထင္တယ္”

ေနာက္ထပ္ အင္တာနက္ဆိုင္တဆိုင္ကို ေမးဳကည့္တဲ့အခၝမႀာေတာ့ ဆိုင္ရႀင္ သၾားေရာက္ လက္မႀတ္ထိုးရတာ ဟုတ္မႀန္ေဳကာင္းနဲႛ စီးပၾားေရး ထိခိုက္မႀာစိုးတဲဲ့အတၾက္ ဘာေဳကာင့္ လက္မႀတ္ထုိးရတယ္ဆုိတာ မေဴပာႎုိင္ေဳကာင္း ေဴဖဳကားခဲဲ့ပၝတယ္။

ပဲခူး႓မိႂႛခံေတၾကေတာ့ ပဲခူးတိုင္းက သတင္းေတၾ မီဒီယာမႀာ ေနႛတိုင္းလိုလို တက္ေနတဲ့အတၾက္ ထိမ္းခဵႂပ္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားတာ ဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔