ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ ေနာက္ထပ္သက္ေသ ထပ္တုိးဖိုႛ မရႀိေသး

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ တရားစၾဲဆိုခံထားရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဘက္က ထၾက္ဆိုဖိုႛ သက္ေသ ေလးဦး တင္ဴပခဲ့တဲ့အထဲက တဦးကုိသာ သက္ေသထၾက္ဆုိခၾင့္ ဴပႂတာကိုဳကည့္ရင္ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က တစုံတရာ စုိးရိမ္မႁရႀိေနတာကို ဴပသလုိက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဒီကေနႛ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလုိက္ပၝတယ္။
2009-05-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ရံုးတင္စစ္ေဆးသည့္ အမႁကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေနႛက အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ရံုးတၾင္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေရႀႛေနဦးဥာဏ္ဝင္းက သတင္းေထာက္မဵားကို ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ရံုးတင္စစ္ေဆးသည့္ အမႁကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေနႛက အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ရံုးတၾင္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေရႀႛေနဦးဥာဏ္ဝင္းက သတင္းေထာက္မဵားကို ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က တရားလိုဴပသက္ေသ ၁၅ ဦး ခၾင့္ဴပႂခဲ့ေပမယ့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဘက္က ထၾက္ဆိုခၾင့္ေပးတဲ့ သက္ေသ တဦးသာ ခၾင့္ဴပႂခဲ့တာကို ႎိႁင္းယႀဥ္ဳကည့္ရင္ မ႖တမႁ မရႀိဘူးဆိုတာ ေပၞလၾင္ထင္ရႀားေဳကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက သုံးသပ္ ပၝတယ္။

လာမယ့္ ေသာဳကာေန့ ဇၾန္လ ၅ ရက္ေနႛကဵရင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အမႁကို အ႓ပီးသတ္ ေလ႖ာက္လဲဳကမႀာဴဖစ္႓ပီး အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ ေနာက္ထပ္ သက္ေသ ထပ္တုိးဖိုႛ မရႀိေသးေဳကာင္း ေရႀႛေန႒ကီးဦးဥာာဏ္ဝင္းက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဆိုပၝတယ္။

အခု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ စစ္ေဆးေနတာနဲႛ ပတ္သက္လို့ တရားမ႖တမႁ မရႀိေဳကာင္း ေမလ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ က ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္ ကန့္ကၾက္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ ကဵင့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၇ (၁) အရ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ သက္ေသ သံုးဦးကို တရားရုံးက ပယ္ခဵတာဟာ မ႖မ႖တတ ေဆာင္ရၾက္မႁ မရႀိတာကို ဴပေနတာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ ကုိဥာဏ္ဝင္းေအာင္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကုိ နားဆင္ႎုိ္င္ပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔