၁၉၉ဝ ရြေးကောက်ပြဲရလဒ်ကို တနည်းနည်းနဲႛအသိအမြတ်ူပဖြိုႛ NLD တောင်းဆို

ဒီကနေႛ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေႛမြာ၊ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ် တည်ထောင်ူခင်း ၂၁ ိံြစ်ေူမာက် အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြာရြိတဲ့ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ် ဌာနခဵြပ်ရုံးမြာ ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။
2009-09-27
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်ဌာနချုပ်ရုံးတွင် ပြုလုပ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၂၁ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားတွင် လက်ချင်းချိတ်ဆက်ထားသော NLD အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပါသည်။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်ဌာနချုပ်ရုံးတွင် ပြုလုပ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၂၁ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားတွင် လက်ချင်းချိတ်ဆက်ထားသော NLD အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပါသည်။
AFP

ဒီအခမ်းအနားကို အဖဲြႛခဵြပ် အဖဲြႛဝင်တြေ၊ ထောက်ခံအားပေးသူတြေ ၁၅၀၀ လောက် တက်ရောက်ခဲ့ပၝတယ်။ တက်ရောက်ခဲ့သူတေထြဲမြာ သခင်သိန်းဖေ အပၝအဝင် ဝၝရင့ိံိုင်ငံရေးသမားဋ္ဌကီးတြေ၊ ဦးအေးသာအောင်နဲႛ ူပည်သူႛလြတ်တော်ကိုယ်စားူပြကော်မတီ အဖြဲႛဝင်တြေ၊ တိုင်းရင်းသားအဖဲြႛအစည်း ခေၝင်းဆောင်တေအြူပင်၊ အမေရိကန်သံရုံး၊ ူပင်သစ်၊ အီတလီ၊ ္ဘဗိတိန်၊ ုသစေုတလဵ စတဲ့သံရုံး ငၝးရုံးက သံအမတ်ဋ္ဌကီးတေနြဲႛ သံရုံးအဖဲြႛဝင်တြေ တက်ရောက်ခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

အခမ်းအနားကို အဖဲြႛခဵြပ်လူငယ်တေကြ ပၝတီကို ဂုဏ်ူပစြပ်ဆိုထားတဲ့ သီခဵင်းနဲႛ စတင် ဖြင့်လြစ်ခဲ့ပၝတယ်။ ပၝတီဥက္ကှူ ဦးအောင်ရေကြတော့ ကဵန်းမာရေးအေူခအနေေုကာင့် မတက်ရောကိံိုင်ပေမယ့် ဗဟိုအလုပ်အမြဆောင် ကော်မတီဝင် အတော်မဵားမဵား တက်ရောက်ခဲ့ုကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် တိုင်းနဲႛ ူပည်နယ်အသီးသီးက စည်းရုံးရေးတာဝန်ခံတေအြူပင် ၁၉၉၀ ရြေးကောက်ပဲြ အိံိုင်ရ ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်တေလြည်း တက်ရောက်ခဲ့ုကပၝတယ်။

ဒီကနေႛကဵင်းပတဲ့ ပၝတီ ၂၁ ိံြစ်ေူမာက်မြေးနေႛမြာ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ်ရဲႛ လက်ရြိ ိံိုင်ငံရေး အေူခအနေနဲႛ ပတ်သက်တဲ့ ေုကညာခဵက်တစောင်ကိုလည်း ထုတ်ူပန်ခဲ့ပၝတယ်။

ဒီေုကညာခဵက်မြာ ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးူင်္ပံနာကို အင်အားသုံး ေူဖရြင်းတာမဵိြးမဟုတ်ဘဲ ္ဘငိမ်းခဵမ်းတဲ့နည်းနဲႛ ဒီမိုကရေစီ အသြင်ကူးေူပာင်းရေး ူဖစ်ပေၞလာစေဖိုႛနဲႛ တြေႛဆုံဆြေးေိံြးဖိုႛ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ်အနေနဲႛ အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ် တောင်းဆိုလဵက်ရြိပၝေုကာင်း၊ အခုလည်း တြေႛဆုံဆြေးေိံြးရေး ူဖစ်ပေၞလာစေဖိုႛ ထပ်မံတောင်းဆိုပၝေုကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

တြေႛဆုံဆြေးေိံြးရေးနဲႛပတ်သက္ဘ်ပီး အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ်က မ္တေွာ်လင့်တဲ့ အခဵက်အလက်တေကြိုလည်း အန်အယ်ဒီ ူပန်ုကားရေးတာဝန်ရြိသူ ဦးအုန်းဋ္ဌကိြင် က အခုလို ဖတ်ူပပၝတယ်။

ဦးအုန်းဋ္ဌကိြင်။    ။“အဖြဲႛခဵြပ်က မ္တေွာ်မြန်းထားသော ဆြေးေိံြးပြဲအစီအစဉ်မြာ အောက်ပၝအတိုင်း ူဖစ်ပၝသည်လိုႛ ဖော်ူပထားပၝတယ်။ အဲဒၝက တစ်- ဦးတင်ဦး ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် အပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားအားလုံး ခဋ္ဋင်းခဵက်မရြိ လြတ်ပေးရေး၊ ိံြစ်- ဋ္ဌကိတြင်စည်းကမ်း ကန်ႛသတ်ူခင်း မရြိသော တြေႛဆုံဆြေးေိံြးပြဲကို အဆုံးအူဖတ်ပေးိံိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိြလ်မဵား ပၝဝင်တက်ရောက်ကာ အူပန်အလြန်လေးစားမြ၊ အမဵြိးသားူပန်လည်သင့်ူမတ်မကြို အေူခခံထားသည့် တြေႛဆုံဆြေးေိံြးပြဲမဵား အူမန်ဆုံးကဵင်းပရေး၊ နောက်- ဆြေးေိံြးပြဲမဵားတြင် အမဵြိးသားူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး တန်းတူညီ်မ္တွသည့် အခငြ့်အရေး ရရြိစေရေး၊ ဖဲြႛစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ကို ူပန်လည်သုံးသပ်ူပင်ဆင်ရေး၊ ၁၉၉၀ ရြေးကောက်ပြဲရလာဒ်ူဖစ်သော ူပည်သူႛလြတ်တော်ကို တနည်းနည်းူဖင့် အသိအမြတ်ူပြရေး၊ နောင်လာမယ့် ရြေးကောက်ပြဲမဵားအရေး၊ လက်ရြိ ူပည်သူလူထုရဲႛ ဘဝအေူခအနေမဵား တိုးတက်ကောင်းမြန်လာစေရေးတိုႛ ပၝဝင်လာစေရန်၊ နောက်ဆုံး ဆြေးေိံြးပြဲမြ ထြက်ပေၞလာမယ့် ရလာဒ်မဵားကို ူပည်သူႛလြတ်တော်ရြေးကောက်ပြဲ ဥပဒေအရ ဖြဲႛစည်းမည့် ူပည်သူႛလြတ်တော်တြင် အတည်ူပခဵက် ရယူူခင်းူဖင့် ၁၉၉၀ ူပည့ိံြစ် ရြေးကောက်ပြဲရလာဒ်ကို အသိအမြတ်ူပရြာရောက်အောင် စီစဉ်ရန်၊ လေး- လြတ်တော်က အတည်ူပထြား္ဘပီးသော သဘောတူ ဆုံးူဖတ်ခဵက်မဵားအရ ထြက်ပေၞလာမည့် အနာဂတိံိုင်ငံရေး လမ်းေုကာင်းအတိုင်း သက်ဆိုင်သူမဵား အားလုံးက ဒီမိုကရေစီ ိံိုင်ငံတော်သစ်အတြက် တညီင်္တီြတ်တည်း ဆက်လက်ဖော်ဆောင်သြားရန်”

တြေႛဆုံဆြေးေိံြးရေးနဲႛ ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ အသြင်ကူးေူပာင်းရေး ူဖစ်ပေၞလာဖိုႛ အေူခအနေတေကြို ဖန်တီးတဲ့အနေနဲႛ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲႛသမီးူဖစ်သူ ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်၊ အန်အယ်ဒီ ဒု ဥက္ကှူ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးတင်ဦးတိုႛအူပင် ဦးခြန်ထြန်းဦး၊ ဦးစိုင်းႌြန်ႛလြင်နဲႛ တိုင်းရင်းသားခေၝင်းဆောင်တြေ၊ ကိုမင်းကိိုံိုင်၊ ကိုကိုဋ္ဌကီး၊ ကိုဌေးရကြယ် စတဲ့ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တြေ အပၝအဝင် ၈၈ ကေဵာင်းသားတြေ၊ ရဟန်း သံဃာတော်တြေ၊ ယုံကည်ခဵက်ေုကာင့် အကဵဉ်းကဵခံနေရတဲ့ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတေကြို ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ၊ ေူခာကိံြစ်ကေဵာ်ုကာ အပိတ်ခံထားရတဲ့ အ္ဘမိြႛ္ဘမိြႛ အနယ်နယ်က အန်အယ်ဒီ ရုံးခဲြတေကြို ူပန်လည်ဖြင့်လြစ်ခြင့်ပေးဖိုႛ ပၝတီမြေးနေႛမြာ ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပၝတယ်။

ဦးအုန်းဋ္ဌကိြင်။    ။“ိံိုင်ငံရေးပၝတီမဵား မြတ်ပုံတင်ူခင်း ဥပဒေိံြင့်အညီ တရားဝင်ရပ်တည်နေသော အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵြပ် စည်းရုံးရေးအဖြဲႛ ရုံးမဵားကို ဥပဒေိံငြ့် ညီႌြတ်ူခင်းမရြိဘဲ ခေတ္ဇဟုဆို္ဘပီး ယနေႛထိ ေူခာကိံြစ်ကေဵာ်သည့်တိုင် ကာလရြည်ုကာစြာ ခဵိတ်ပိတ်ထားူခင်းမြ အူမန်ဆုံး ူပန်လည်ဖငြ့်လြစ်ပေးရနိံငြ့် လြတ်လပ်စြာ စည်းရုံးလြပ်ရြားခြင့်ပေးရန်၊ ၁၉၉၀ ူပည့ိံြစ် ပၝတီစုံဒီမိုကရေစီ အထြေထြေ ရြေးကောက်ပြဲတြင် ပၝဝင်ယြဉ်္ဘပိြင် အိံိုင်ရရြိခဲ့သည် ူဖစ်္ဘပီးမြ ဖဵက်သိမ်းူခင်း ခံထားရသော တိုင်းရင်းသားပၝတီမဵား အပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေးပၝတီမဵားကို ူပန်လည် မြတ်ပုံတင်ခငြ့်ပေး၍ လြတ်လပ်စြာ စည်းရုံးလြပ်ရြားခငြ့် ပေးရန်၊ ိံိုင်ငံတော် အေးခဵမ်းသာယာရေးိံငြ့် ဖြံႛ္ဘဖိြးရေးကောင်စီက ူပည်သူလူထု၏ ဆ္ဋိံိံြင့်အညီ ယင်းတိုႛကို အူမန်ဆုံး ဆောင်ရြက်ပေးရန် ေုကညာလိုက်သည်လိုႛ နိဂုံးခဵြပ်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်”

ဒီကနေႛ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ် တည်ထောင်ူခင်း ၂၁ ိံြစ်ေူမာက် မြေးနေႛအခမ်းအနားကို နေႛလည် ၁၂ နာရီမြာ စတင်္ဘပီး ညနေ ၄ နာရီလောက်မြာ အတားအဆီး အေိံြာက်အယြက်မရြိ ္ဘပီးဆုံးသြားခဲ့ပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့