ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႁအေပၞ တားဴမစ္ခဲ့သူကို ဝတၨရားေႎႀာက္ယႀက္မႁနဲႛ ေထာင္ခဵ

ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ဒဂံု႓မိႂႛနယ္မႀာ ေဒသခံတပ္နဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾက အရၾယ္မေရာက္ ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတၾကို စစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းတာေတၾကို ေထာက္ဴပ ေဝဖန္ခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ စည္းအဖၾဲႛဝင္ ကိုသိန္းစုိးကို ဒီကေနႛ ေတာင္ဒဂံု တရားရံုးက ဝတၨရားေႎႀာက္ယႀက္မႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္ အမိန္ႛခဵလိုက္ တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-01-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကေလးစစ္သား ပေပဵာက္ေရးကိစၤမဵားကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးရန္ ကေလးမဵားႎႀင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မီးစ္ ရာခဵစ္ကာ ကူမားရား ဆၾာမိ (ဝဲ) သည္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ၊ ၂၇ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ သၾားေရာက္၍ ယာယီဝန္႒ကီးခဵႂပ္ (ယခုဝန္႒ကီးခဵႂပ္) ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာ)ႎႀင့္ ေတၾႚဆံုစဥ္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကေလးစစ္သား ပေပဵာက္ေရးကိစၤမဵားကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးရန္ ကေလးမဵားႎႀင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မီးစ္ ရာခဵစ္ကာ ကူမားရား ဆၾာမိ (ဝဲ) သည္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ၊ ၂၇ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ သၾားေရာက္၍ ယာယီဝန္႒ကီးခဵႂပ္ (ယခုဝန္႒ကီးခဵႂပ္) ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာ)ႎႀင့္ ေတၾႚဆံုစဥ္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔