လူမႁ ကူညီေရးလုပ္ငန္းမဵား တိုးခဵဲႚလုပ္ေဆာင္ဖိုႛ NLD ဆံုးဴဖတ္

လူမႁေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေတၾ လုပ္ငန္းေတၾကို အခုထက္မက ပိုမိုတိုးခဵဲႚေဆာင္႟ၾက္သၾားဖိုႛ NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ေ႟ၿဂုံတိုင္႟ုံးခဵႂပ္မႀာ ဇၾန္လ ၁၄ ရက္ ဒီကေနႛ ေဆၾးေႎၾး ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။
2010-06-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရက ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ဆံုးျဖတ္သည့္ မတ္လ ၂၉ ရက္က  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးေရွ႕တြင္ စု႐ံုးေနေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရက ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ဆံုးျဖတ္သည့္ မတ္လ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးေရွ႕တြင္ စု႐ံုးေနေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

NLD ပၝတီ ဒု ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးနဲႛ ပၝတီအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးဝင္းတင္တိုႛဟာ NLD က အကူအညီ ေပးေနတဲ့ HIV/ AIDS ေဝဒနာရႀင္ေတၾကို ၊ ေတာင္ဒဂုံ႓မိႂႚနယ္မႀာ မေနႛက သၾားေရာက္ ဳကည့္႟ႁခဲ့႓ပီးေနာက္ ၊ အဲဒီ လူနာေတၾ ထားတဲ့ ေနအိမ္ကို တိုးခဵဲႚေဆာက္လုပ္ဖိုႛနဲႛ အနီးအနားက ေဴမကၾက္ကိုလည္း ထပ္႓ပီးဝယ္ယူဖိုႛ ဒီကေနႛ ဆုံးဴဖတ္ခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး NLD ပၝတီ ဒု ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးက RFA ကို အခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

“HIV / AIDS နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္လာတဲ့လူေတၾ ေနရာထိုင္ခင္း တိုးခဵဲႚေပးဖိုႛ ေဘးနားက အိမ္ေလး ဘာေလး နည္းနည္းပၝးပၝး ရႀိတဲ့ ဴခံေဴမကို က႗န္ေတာ္တိုႛ နည္းနည္းပၝးပၝး တိုးခဵဲႚ ဝယ္႓ပီးေတာ့ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ။ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ကာ ဒီထက္ ဒီထက္ ပို႓ပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႎိုင္ေအာင္အတၾက္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီ ေငၾေရးေဳကးေရး ကိစၤမႀအစေပၝ့ေလ၊ အဲဒၝနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ညၟိႎိႁင္းေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသမားမဵားနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၤေတၾကိုလည္းပဲ တိုးခဵဲႚ လုပ္ဖိုႛဟာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဲဒၝေတၾ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီေနႛ ေအာက္ပိုင္းမႀာ နည္းနည္း ေဆၾးေႎၾးလိုက္တယ္။”

NLD ပၝတီဟာ ဴပန္လည္ မႀတ္ပုံမတင္ဘူးလိုႛ ဆုံးဴဖတ္ခဲ့႓ပီးေနာက္ပိုင္း NLD ကို ကူညီေနကဵ အလႀႃရႀင္ေတၾရဲ့ ေထာက္ပံ့မႁေတၾ ေခတၨရပ္ဆိုင္းေနေဳကာင္း သိရပၝတယ္ ၊ အရင္က ပုံမႀန္ ေထာက္ပံ့ ကူညီေနတဲ့ အလႀႃရႀင္ေတၾဆီက ရန္ပုံေငၾေတၾ ဆက္လက္ရရႀိဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္း လုပ္ေဆာင္သၾားမဲ့အေဳကာင္း NLD ပၝတီ ဒုဥကၠႉ ဦးတင္ဦး ဆက္လက္ ေဴပာပၝတယ္။

“က႗န္ေတာ္တိုႛ သက္ဆိုင္ရာ လူမႁအေထာက္အကူ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အပိုင္းေတၾမႀာ အဲဒီ ခုနက အလႀႃရႀင္ donors ေတၾ ဴပန္လည္႓ပီးေတာ့ လာႎိုင္ေအာင္အတၾက္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ခဵဥ္းကပ္႓ပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္သၾားဖိုႛ အစီအစဥ္ရႀိတယ္။ အဲဒီ လႀႃေနတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကလည္းပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ လာႎိုင္႓ပီးေတာ့ အရင္လိုပဲ ဆက္သၾယ္႓ပီး လႀႃဒၝန္းႎိုင္ပၝတယ္ ဆိုတာ အဲဒၝေတၾကိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ အသိေပးခဵင္တယ္ေလ။”

ဒီေနႛေဆၾးေႎၾးပၾဲကို NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္တိုႛနဲႛအတူ အဴခား ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္ တခဵႂိႚလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ဳက႓ပီး ၊ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾေဳကာင့္ မတရား အဖမ္းဆီးခံေနရသူေတၾ တရားဥပေဒေဘာင္အတၾင္းက တရားရင္ဆိုင္ႎုိင္ေအာင္ NLDအေနနဲႛ ကူညီေဆာင္႟ၾက္သၾားေရးကိစၤကိုလည္း ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ NLD ပၝတီ ဒုဥကၠႉ ဦးတင္ဦးက ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္ ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔