စည္းရံုးေရးဆင္းသည့္ ပေလာင္အမဵိႂးသားပၝတီ ကန္ႛသတ္ခံေနရ

ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း မန္တံု႓မိႂႛမႀာ ေဒသခံ ဴပည္သူေတၾဆီက ေထာက္ခံမဲ ရရႀိဖုိႛအတၾက္ စည္းရံုးေရးဆင္းေနတဲ့ တအာန္း (ပေလာင္) အမဵိႂးသားပၝတီ TNP စည္းရံုးေရးမႀႃးေတၾဟာ မန္တံု႓မိႂႛနယ္ မယကဥကၠႉ ဦးေကဵာ္ဇင္ရဲႛ ကန္ႛသတ္မိန္ႛေဳကာင့္ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾမႀာ အခက္အခဲေတၾ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လိုႛ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ စည္းရံုးေရးမႀႃးတဦးရဲႛ ေဴပာဴပခဵက္အရ သိရပၝတယ္၊၊
2010-07-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

TNP ပၝတီဝင္ေတၾအေနနဲႛ စည္းရံုးေရးဆင္းတဲ့အခၝမႀာ မယက ရံုးကို ၇ ရက္႒ကိႂတင္ အေဳကာင္းဳကားရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဘယ္ကိုသၾား႓ပီး စည္းရံုးေရးဆင္းမယ္၊ ဘာေတၾ ေဴပာဆိုစည္းရံုးမယ္ ဆိုတာကို အခဵက္အလက္နဲႛတကၾ တင္ဴပဖိုႛ မယကဥကၠႉက အမိန္ႛထုတ္ဴပန္လိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္၊၊ ဒီ့အတၾက္ TNP ပၝတီ စည္းရံုးေရးမႀႃးေတၾအေနနဲႛ အမိန္ႛမထုတ္ခင္ ရက္ေတၾက စည္းရံုးေရးဆင္းေနတဲ့ ပၝတီဝင္ေတၾကုိ ဴပန္ပဲ ေခၞရမလား၊ ဆက္႓ပီး စည္းရံုးေရးဆင္းခိုင္းရမလားဆုိ႓ပီး သူတိုႛအတၾက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္၊၊

မန္တံု႓မိႂႛနယ္အတၾင္း တစညပၝတီနဲႛ ဳကံံ့ခုိင္ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးပၝတီတိုႛလည္း စည္းရံုးေရး ဆင္းေနဳကေပမယ့္ အဲဒီ ပၝတီေတၾကိုေတာ့ အခုလို တားဴမစ္ကန္ႛသတ္တာမဵိႂး မရႀိေဳကာင္းနဲႛ TNP ပၝတီ အေပၞမႀာသာ စည္းရံုးေရးဆင္းတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾ ေတာင္းဆိုတာဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္၊၊

အခုလုိ TNP တအာင္း (ပေလာင္) အမဵႂိးသားပၝတီက စည္းရံုးေရးမႀႃးေတၾ ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတၾရဲႚ ကန္ႛသတ္မိန္ႛေဳကာင့္ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ အခက္အခဲေတၾ ရင္ဆုိင္ေနရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တအာင္း ေကဵာင္းသားနဲႛ လူငယ္မဵားအစည္းအရံုးရဲႚ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး မုိင္ေအာင္ကို ကို အာအက္ဖ္ေအ  အဖၾဲႚသူ ေဒၞခင္ခင္အိက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔