ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္သင့္ေဳကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ေဴပာဆို

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အေနနဲႛ ဒီႎႀစ္အတၾင္း ကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲအေပၞ အမဵားက ယုံဳကည္လက္ခံဖိုႛ ဴပသတဲ့ အေနနဲႛ အတိုက္အခံ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးသင့္တယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-02-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဖိလိပိုင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး အယ္လ္ဘာတို ႟ိုဴမႃလို။ (Photo: AFP)
ဖိလိပိုင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး အယ္လ္ဘာတို ႟ိုဴမႃလို။ (Photo: AFP) (Photo: AFP)
ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ကိုလည္း ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ဖိုႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ခၾင့္ဴပႂသင့္တယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး Alberto Romulo က အေမရိကန္ႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနစဥ္ ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ ႓မိႂႛေတာ္မႀာ မေနႛက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို မူဝၝဒအသစ္နဲႛ ဖိအားေပး ေဴပာဆိုေနတာကိုလည္း ေထာက္ခံေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံအမဵားစုက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စီးပၾားေရး အကဵႂိးအဴမတ္ေတၾ ႒ကီး႒ကီးမားမား ရႀိေနတာကိုလည္း မစၤတာရိုမူလိုက ေထာက္ဴပပၝတယ္။

စစ္အစုိးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အဲန္အယ္လ္ဒီပၝတီရဲႛ တဴခားေခၝင္းေဆာင္တခဵႂိႛကို ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ခၾင့္ မဴပႂပဲ တားဆီးေကာင္း တားဆီးႎိုင္တယ္လိုႛလည္း မစၤတာရိုမူလိုက ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီအတိုင္းသာ ဴပႂမူမယ္ဆိုရင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ ဒီမိုကေရစီ လမ္းဴပေဴမပုံဟာ အဓိပၯၝယ္ကင္းမဲႛ႓ပီး ေရၾးေကာက္ပၾဲဟာလည္း ဟာသတခုမ႖သာ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္၊၊
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔