သံဃာတေကြို အုကမ်းဖက်ခဲ့တာ မမေ့ဖိုႛ ဆေးနီပက်ူဖန်း

လြန်ခဲ့တဲ့ ၂ ိံြစ်က မေတ္ဇာပိုႛ ရကခြဵီတဲ့ သံဃာတော်တေအြပေၞ အုကမ်းဖက် ိံိြမ်နင်းခဲ့တာကို ူပည်သူတြေ မမေ့ုကဖိုႛအတြက် ရန်ကုန်္ဘမိြႛလယ်က သံဃာတော်တြေ ရကခြဵီခဲ့ဖူးတဲ့ လမ်းတေမြြာ ဆေးနီ ပက်ူဖန်းတဲ့ လြပ်ရြားမတြခုကို ဗကသ အဖြဲႛဝင် ကေဵာင်းသားလူငယ်တေနြဲႛ ိံိုင်ငံရေး တက်ရကလြြပ်ရြားသူတေကြ ဒီကနေႛ ကဵရောက်တဲ့ စက်တင်ဘာ သံဃာ့လြပ်ရြားမြ ၂ ိံြစ်ူပည့်နေႛမြာ ူပလြုပ်ခဲ့ုကပၝတယ်။
2009-09-26
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ
၂၀၀၈ စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်နေႛက ဆုတောင်း မေတ္ဇာပိုႛရင်း စီတန်းလြည့်လည်သော သံဃာမဵားဘေးမြ လက်ခဵင်းခဵိတ်၍ လိုက်ပၝ စောင့်ရြောက်သူမဵား ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
၂၀၀၈ စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်နေႛက ဆုတောင်း မေတ္ဇာပိုႛရင်း စီတန်းလြည့်လည်သော သံဃာမဵားဘေးမြ လက်ခဵင်းခဵိတ်၍ လိုက်ပၝ စောင့်ရြောက်သူမဵား ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီအဖြဲႛမြာ ဦးဆောင်ပၝဝင်သူ တဦးူဖစ်တဲ့ ကိုမော်စီက သူတိုႛလုပ်ရတဲ့ ရည်ရြယ်ခဵက်နဲႛ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အာအက်ဖ်အေကို ေူပာူပပၝတယ်။

ကိုမော်စီ။    ။“အဓိကတော့ သံဃာတြေ အဲဒီ လြပ်ရြားမမြြာ သြေးေူမကဵခဲ့တယ်၊ အဲဒီ သြေးေူမကဵခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့ ကဵနော်တိုႛက ရန်ကုန်တိုင်းအတြင်းမြာ မဂဿလာတောင်ႌြန်ႛရယ်၊ တာမေရြယ်၊ ပန်းပဲတန်းရယ်၊ လသာရယ်၊ ကေဵာက်တံတားရယ်၊ ဆိပ်ကမ်း္ဘမိြႛနယ်ရယ် အဲဒီ ္ဘမိြႛနယ်တေမြြာရြိတဲ့၊ အဓိက အထင်ကရ ္ဘမိြႛနယ်တေမြြာရြိတဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခြတေမြြာ ကဵနော်တိုႛက အနီရောင်ဆေးတေကြို ပက်ူဖန်း္ဘပီးတော့ သံဃာတြေ သြေးေူမကဵတဲ့ အထိမ်းအမြတ်ကို ကဵနော်တိုႛအနေနဲႛ ူပည်သူတြေ လြတ်ေူမာက်ဖိုႛအတြက် ဆောင်ရြက်ခဲ့တာပၝ”

ဒီလြပ်ရြားမြ လုပ်္ဘပီးတဲ့အခၝမြာ အာဏာပိုင်တေသြိရြိသြား္ဘပီး လိုက်လံဖဵက်နေပုံနဲႛ ရြေႛလ္တေွာက် ူပည်နယ်နဲႛတိုင်း အသီးသီးမြာ လုပ်ဆောင်သြားမယ့်အဋ္ဌေကာင်းကို ကိုမော်စီက ဆက်ေူပာပၝတယ်။

ကိုမော်စီ။    ။ပထမပိုင်းတော့ သူတိုႛတေကြ ဘာမြန်းမသိပၝဘူး၊ နောက်ပိုင်းတော့ သူတိုႛ အာဏာပိုင်တြေရော လုံူခံြရေးတေကြ သိလ္ဘာပီးတော့ လာရောက်ုကည့်ရြတြယ်၊ နောက် ူပည်သူတေကြ သိလ္ဘာပီးတော့ အဲဒၝတေကြို ဝိုင်း္ဘပီး ုကည့်ရြြုကတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ လိုက်ဖဵက်န္ဘေပီခင်ဗဵ။ ရန်ကုန်တိုင်း အတြင်းမြာရြိတဲ့ ဒီလြပ်ရြားမြတေကြို တူခားအဖြဲႛအစည်းတြေရော ူပည်နယ်နဲႛ တိုင်းအသီးသီးမြာရြိတဲ့ တက်ရကလြြပ်ရြားနေတဲ့ အဖြဲႛအစည်း အသီးသီးကိုရော ကဵနော်တိုႛ ေူပာခဵင်တာကတော့ ဒီ စက်တင်ဘာ ိံြစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမြတ်နေႛတေမြြာ သံဃာတြေ သြေးေူမကဵခဲ့တာကို ူပည်သူတေမြမေ့ဖိုႛအတြက်ကို ဆောင်ရြက်ပေးုကပၝ၊ ိံိြးဆော်ပေးုကပၝလိုႛ ကဵနော်တိုႛ အဓိက ေူပာခဵင်ပၝတယ်

ဒီလြပ်ရြားမအ္ဘြပီးမြာတော့ ရန်ကုန်္ဘမိြႛက လမ်းဆုံလမ်းခြနေရာတေနြဲႛ ရေတြိဂုံ၊ ကဵိြက်က္ကဆံ စတဲ့ တန်ခိုးဋ္ဌကီးဘုရားတေမြြာ လုံူခံြရေးတြေ ထူထူထပ်ထပ် ခဵထားတာတြေႛရတယ်လိုႛ သံဃာတော်တေကြ မိန်ႛပၝတယ်။ ဒၝေုကာင့် သူတိုႛဆုတောင်းပြဲလုပ်မယ့် အစီအစဉ်ကို နောက်ဆုတ်လိုက်ရပၝတယ်။ သူတိုႛအနေနဲႛ အဖမ်းဆီးခံ သံဃာတော်တြေ မလြတ်မခဵင်း နည်းလမ်းပေၝင်းစုံနဲႛ တိုက်ပြဲဝင်သြားမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ သံဃာ့တပ်ပေၝင်းစုရဲႛ ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူ ဆရာတော် ဦးဓမ္ထဝံသက အာအက်ဖ်အေကို မိန်ႛပၝတယ်။

ဦးဓမ္ထဝံသ။    ။“လက်ရြိ အကဵဉ်းထောင်အသီးသီးမြာ အကဵဉ်းကဵနေတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တြေ လြတ်ေူမာက်ဖိုႛအတြက် ဦးဇင်းတိုႛ အစြမ်းကုန် ဋ္ဌကိြးစားနေပၝတယ်လိုႛ။ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ရဟန်းသံဃာတေကြို အူမန်ဆုံး ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ ဦးဇင်းတိုႛ မေတ္ဇာရပ်ခံအပ်ပၝတယ်။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ လုပိံိုင်တဲ့ အနေအထားက န္ဘေပီးတော့ အစြမ်းကုန် ဋ္ဌကိြးစားသြားမြာပၝ။ အဖြဲႛအစည်းပေၝင်းစုံ နည်းပေၝင်းစုံတြေ အသုံးခဵ္ဘပီး ဦးဇင်းတိုႛ ဋ္ဌကိြးစားသြားမြာပၝ”

သံဃာ့တပ်ပေၝင်းစုရဲႛ ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူ ဆရာတော် ဦးဓမ္ထဝံသ မိန်ႛုကားသြားတာပၝ။ ူမန်မာစစ်အစိုးရက စက်တင်ဘာသံဃာ့လြပ်ရြားမြ ိံြစ်ပတ်လည် မတိုင်ခင် အတောအတြင်းမြာပဲ ူမန်မာူပည်တလြားက တက်ရကလြြပ်ရြားနေသူ သံဃာတော် ၁၀ ပၝး ထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခဲ့ူပီး တက်ရကသြူလူငယ် ၃၀ ကေဵာ်ကိုလည်း ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားပၝတယ်။ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု နယူးယောက်အေူခစိုက် လူႛအခြင့်အရေး စောင်ုကည့်ရေးအဖြဲႛရဲႛ စာရင်းအရ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလအ္ဘပီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ သံဃာတော် ၂၄၀ ကေဵာ်ရြိတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့