အာစီယံ- ေတာင္ကုိရီးယား ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပဲၾ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိစၤ ေဆၾးေႎၾးမည္

ေတာင္ကုိရီးယားႎုိင္ငံမႀာ ကဵင္းပမယ့္ အာစီယံ- ေတာင္ကုိရီးယား ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပဲၾမႀာ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီး တရားစဲၾဆုိတဲ့ ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးသၾားမယ္လုိႛ ထုိင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အဘီစစ္က ေဴပာပၝတယ္။
2009-05-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စင္ကာပူႎိုင္ငံတၾင္ ကဵင္းပမည့္ အာဆီယံ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႚ ဝန္႒ကီးမဵားအစည္းေဝးပၾဲႎႀင့္ အာဆီယံလံုဴခံႂေရးဆုိင္ရာ အစည္းေဝးပၾဲအတၾက္ အလုပ္သမားတဦး ဴပင္ဆင္ေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (AFP)
စင္ကာပူႎိုင္ငံတၾင္ ကဵင္းပမည့္ အာဆီယံ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႚ ဝန္႒ကီးမဵားအစည္းေဝးပၾဲႎႀင့္ အာဆီယံလံုဴခံႂေရးဆုိင္ရာ အစည္းေဝးပၾဲအတၾက္ အလုပ္သမားတဦး ဴပင္ဆင္ေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (AFP)
AFP

ႎုိင္ငံတကာက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ဳကည့္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လုိ ပူးေပၝင္းေဴဖရႀင္း ေဆာင္ရၾက္သၾားႎုိင္မလဲ ဆုိတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အာစီယံေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ေတၾႛဆုံတဲဲ့အခၝမႀာ ေဆၾးေႎၾးမယ္လုိႛ မစၤတာ အဘီစစ္က ေဴပာပၝတယ္။

အာစီယံ- ေတာင္ကုိရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ ေတာင္ကုိရီးယားႎုိင္ငံ ဂဵီဂဵႃ က႗န္းမႀာ လာမယ့္ ဇၾန္လ ၁ ရက္နဲႛ ၂ ရက္ေနႛေတၾမႀာ ဴပႂလုပ္သၾားမႀာဴဖစ္႓ပီး ေဴမာက္ကုိရီးယားရဲႛ ေဒသတၾင္း လုံဴခႂံေရးဆုိင္ရာ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁဴပႍနာနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ကိစၤေတၾဟာ အစည္းအေဝးမႀာ အဓိက လၿမ္းမုိးေနမယ့္ အေဳကာင္းအရာေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဖမ္းဆီး႓ပီး တရားရုံးတင္တဲ့ ကိစၤကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၈ ရက္ေနႛမႀာ အာစီယံအသင္း႒ကီးက ကန္ႛကၾက္စာ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကေတာ့ အာစီယရဲႛ ေဴပာဆုိခဵက္ကုိ ပယ္ခဵခဲ့႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူတာဟာ ဴပည္တၾင္းေရးကိစၤသာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဴပန္လည္ေဴပာဆုိထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔