ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား မစိုးရိမ္ဖိုႛ ထိုင္းဝန္႒ကီးဌာနေဴပာဆို

ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾ အေနနဲႛ ယာယီ ေနထိုင္ခၾင့္လက္မႀတ္ ေလ႖ာက္ထားေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မစိုးရိမ္ဳကဖိုႛ ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ဒီကေနႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2009-12-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ တရားဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမရွိပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲတြင္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ (Photo: AFP)
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ တရားဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမရွိပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲတြင္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ တရားဝင္ စာရင္းေတၾအရ ႎိုင္ငံဴခားသား ေရၿႛေဴပာင္း အလုပ္သမား ၁၁ သိန္းခန္ႛ ရႀိရာမႀာ ၁၀ သိန္း နီးပၝးက ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ေရၿႛေဴပာင္း အလုပ္သမားေတၾကို လာမယ့္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ (၂၈) ရက္ ေနာက္ဆံုးထား႓ပီး ယာယီ ေနထိုင္ခၾင့္လက္မႀတ္ ေလ႖ာက္ထားဖိုႛ ထိုင္းအစိုးရက ေဳကညာထားပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အေဳကာင္း အမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင့္ ေလ႖ာက္ထားသူ ၈ ေသာင္းေလာက္သာ ရႀိေနေသး႓ပီး အခုအခဵိန္အထိ ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ ရရႀိ႓ပီးသူ ၃ ေထာင္ေလာက္သာ ရႀိေသးတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ လက္ရႀိ အေနအထားအရ ေဖေဖာ္ဝၝရီ လကုန္အထိ ဒီကိစၤ ဘယ္လိုမႀ မ႓ပီးဴပတ္ႎိုင္တာမိုႛ သတ္မႀတ္ရက္ ေကဵာ္လၾန္သၾားရင္ ထိုင္းအစိုးရက ဖမ္းဆီးမႀာလား၊ ဴမန္မာဴပည္ဴပန္ပိုႛမႀာလား ဆို႓ပီး ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ စိုးရိမ္ေနဳကတာပၝ။

ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္လည္းဴဖစ္၊ အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္လည္း ဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ ေပၝင္ဆက္ ပလန္ဆိုင္းကို အာအက္ေအက ေမးဴမန္းရာမႀာ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ မစိုးရိမ္ဳကဖိုႛနဲႛ အလုပ္လုပ္ခၾင့္လက္မႀတ္ လုပ္ထားတဲ့သူေတၾအေနနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားလာလုပ္ကိုင္ႎိုင္႓ပီး အရင္ကလို အဖမ္းအဆီးေတၾ ရႀိေတာ့မႀာမဟုတ္ေဳကာင္းနဲႛ လက္္မႀတ္ မလုပ္ရေသးသူေတၾအတၾက္ အလုပ္လုပ္ခၾင့္ လက္မႀတ္ သၾားလုပ္ဖိုႛလိုအပ္႓ပီး လက္မႀတ္ ေလ႖ာက္ထားႎိုင္မယ့္ ကာလကိုလည္း ထပ္တိုးေပးဖိုႛရႀိေဳကာင္း ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္။

အခုအခၝ ယာယီ ေနထိုင္ခၾင့္လက္မႀတ္ ေလ႖ာက္ထားသူစာရင္းကို ဴမန္မာႎိုင္ငံဘက္ကို ပိုႛ႓ပီး အတည္ဴပႂခဵက္ ယူရာမႀာ ေဒသအာဏာပိုင္ေတၾက ေလ႖ာက္ထားသူရဲႛ မိသားစုေတၾအေပၞ အလႀႃေငၾ အေနနဲႛ ေငၾေဳကးေတာင္းခံ၊ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁေတၾ ရႀိေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာ အလုပ္သမား အမဵားစုက မေလ႖ာက္ရဲဘဲ ဴဖစ္ေနဳကပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေလ႖ာက္ထားရာမႀာ ႎိုင္ငံသား သက္ေသခံ လက္မႀတ္ကိုပၝ တင္ဴပရမယ္ဆိုတာေဳကာင့္ အေဳကာင္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ႎိုင္ငံသားကဒ္ဴပား လက္ဝယ္ မရႀိသူေတၾက အမဵားစုဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက္ ယာယီႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ေလ႖ာက္ထားဖုိႛ ခက္ခဲေနဳကတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔