ဴမန္မာ့ လူႛအခၾင့္အေရးခဵႃိးေဖာက္မႁ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို စနစ္တကဵကဵႃးလၾန္ေနတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီက သတ္မႀတ္ဆံုးဴဖတ္လိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီမႀာ ခဵက္ႎိုင္ငံကုိယ္စားလႀယ္က အဆိုတင္သၾင္းခဲ့တာပၝ။
2009-03-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ဂီ်နီဗာၿမိဳ႔တြင္ ကုလသမဂၢ လူ့အခြင့္ အေရးေကာင္စီ အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပေနပံု
ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ဂီ်နီဗာၿမိဳ႔တြင္ ကုလသမဂၢ လူ့အခြင့္ အေရးေကာင္စီ အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပေနပံု
UN Photo/Jean-Marc FERRE

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကို မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခဵေနတာ၊ ကေလးစစ္သားေတၾ အသံုးဴပႂေနတာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုေတၾအေပၞ အ႒ကီးအကဵယ္ ဖိနႀိပ္တာေတၾကို စစ္အစိုးရက အကၾက္ကဵကဵ ကဵင့္သံုးေနတာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာေတၾကိုလည္း ဖိႎႀိပ္ေနေဳကာင္း စတာေတၾ တင္သၾင္းခဲ့႓ပီး အရင္္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴဖည့္စၾက္ခဵက္၊ ဴဖႂတ္ပယ္အစားထိုးခဵက္ေတၾကိုလည္း ရႀင္းလင္းတင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္။

အဖဲၾႛဝင္ ၄၇ ႎိုင္ငံပၝဝင္တဲ့ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီက မေနႛကဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ ခဵမႀတ္ခဲ့ရာမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ႎိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးတာေတၾကို ရပ္ဆိုင္းရမယ္၊ သေဘာထားခဵင္း မတိုက္ဆိုင္သူေတၾအေပၞ ႒ကီးေလးတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾခဵမႀတ္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး ေဖာက္ဖဵက္သူေတၾကိုေတာ့ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ ဴပႂထားတာေတၾကို ဴပန္လည္သံုးသပ္ရမယ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၂၁ဝဝ ေကဵာ္ကုိ အဴမန္ဆံုးဴပန္လၿတ္ေပးရမယ္ စတဲ့အခဵက္ေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။

လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီရဲႛ ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို ရုရႀ၊ တရုတ္နဲႛ အာရႀႎိုင္ငံအမဵားစုက ေဝဖန္လိုက္ဳက႓ပီး ဆန္ႛကဵင္ဘက္အကဵႂိးသာ ရလိမ့္မယ္လိုႛ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဴမန္မာသံအမတ္ ဦးဝဏၧေမာင္ဝင္းကလည္း ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဟာ တဖက္ေစာင္းနင္းႎိုင္႓ပီး စၾက္ဖက္လၾန္းအား႒ကီးတယ္လိုႛ ကန္ႛကၾက္ခဲ့ပၝတယ္။

တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေနကို စံုစမ္းအစီရင္ခံဖိုႛ အထူးကုိယ္စားလႀယ္မစၤတာ ေသာမတ္စ္ ကင္တားနားကို ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီက ဴပန္လည္ခန္ႛအပ္လိုက္တယ္လုိ့ သိရပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ေနာက္ႎႀစ္မႀာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အေဴခအေနအေသးစိတ္ကို မစၤတာကင္တားနားကပဲ ဆက္လက္အစီရင္ခံရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီရဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛပတ္သက္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး ကဵင္းပတဲ့ေဆၾးေႎၾးပဲၾမႀာ ဂဵပန္၊ တရုတ္၊ ရုရႀား၊ အိႎၬိယ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံအသီးသီးက တုန္ႛဴပန္ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

အဲဒီ တုန္ႛဴပန္ခဵက္ေတၾကို မအင္ဳကင္းႎိုင္နဲႛ ဦးဘေအာင္တိုႛက စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀာပၝတဲ့အခဵက္ေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေနေတၾ အလၾန္ ဆိုးရၾားေနတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာက အထူးစိုးရိမ္ေနတာကို ဴပသလိုက္တာပၝလိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာကင္တားနားက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။ အဴပည့္အစံုကို မအင္ဳကင္းႎိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခန္းထားပၝတယ္။

နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔