ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ ေဴမာက္ကိုရီယား ဆက္ဆံေရး အေမရိကန္အထူးေစာင့္ဳကည့္ေန

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ေဴမာက္ကုိရီးယားႎုိင္ငံနဲႛ ဆက္ဆံေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲႛ အထူးသတိထား ေစာင့္ဳကည့္ေနပၝတယ္လိုႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနက ဇၾန္လ ၈ ရက္ မေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2010-06-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္တပ္၏ ဳကည္း၊ ေရ၊ ေလ ညၟိႎိႁင္းကၾပ္ကဲေရးမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယား စစ္ဦးစီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ကင္မ္ဂဵႂပ္စစ္ (ယာ)တိုႛ ဴပံႂယမ္း႓မိႂႚေတာ္၊ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနတၾင္ ၂၀၀၈၊ ႎိုဝင္ဘာ ၂၂ရက္က ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo from junta's top secret dossier)
ဴမန္မာစစ္တပ္၏ ဳကည္း၊ ေရ၊ ေလ ညၟိႎိႁင္းကၾပ္ကဲေရးမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယား စစ္ဦးစီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ကင္မ္ဂဵႂပ္စစ္ (ယာ)တိုႛ ဴပံႂယမ္း႓မိႂႚေတာ္၊ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနတၾင္ ၂၀၀၈၊ ႎိုဝင္ဘာ ၂၂ရက္က ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo from junta's top secret dossier)
(Photo: RFA)

႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ဴမန္မာ စစ္အစိုးရနဲႛ ေဴမာက္ကိုရီးယား ႎဵႃကလီယားဆိုင္ရာ လ႖ိႂႚဝႀက္ စီမံကိန္းေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ အစီရင္ခံစာနဲႛ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞလာအ႓ပီး အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ Mr. Jim Webb က ဴမန္မာခရီးစဥ္ ဖဵက္သိမ္းခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သတင္းေထာက္တဦးက ေမးဴမန္းရာမႀာ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရသူ Mr. Philip Crowley က အခုလို ေဴပာဳကားလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ ေဴမာက္ကိုရီးယား - ဴမန္မာဆက္ဆံေရးကို အထူးသတိထား ေစာင့္ဳကည့္ေနေဳကာင္း၊ တခဵိန္တည္းမႀာလည္း ေဴမာက္ကိုရီးယားႎိုင္ငံအေပၞ ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူထားတဲ့ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ၁၈၇၄ အပၝအဝင္ တဴခား အေရးယူမႁေတၾကို လိုက္နာဖိုႛလည္း ဴမန္မာအစိုးရကို သတိေပးထားတဲ့အေဳကာင္း Mr. Crowley က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနအေနနဲႛ အခဵက္အလက္ေတၾကို အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ Mr. Jim Webb အပၝအဝင္ ကဵန္တဲ့ အမတ္ေတၾကိုပၝ ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပႎုိင္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားသၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း မေနႛက သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရသူက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔