ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ အေမရိကန္ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီး ေဴပာဳကား

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီး စစ္အစိုးရနဲႛ အတိုက္အခံအဳကား အဓိပၯာယ္ရႀိတဲ့ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ အေမရိကန္ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီး Robert Gates က ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဒီကေနႛ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။
2009-05-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

စင္ကာပူႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပေနတဲ့ လံုဴခံႂေရးဆိုင္ရာ အဆင့့္ဴမင့္ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ Robert Gates က ေဴပာဳကားရာမႀာ စစ္တပ္အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ေဒသ သာယာဝေဴပာေရးနဲႛ လၾတ္ေဴမာက္ေရးေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ေတၾ ကင္းေဝးေန႓ပီး အထီးကဵန္ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စၾဲခဵက္အသစ္ေတၾနဲႛ တရားစၾဲဆုိ႓ပီး အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့အတၾက္ ဥေရာပနဲႛ ဴမန္မာ့အိမ္နီးခဵင္း အေရႀႛေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံေတၾပၝမကဵန္ ႎိုင္ငံတကာက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဴပစ္တင္ေဝဖန္ေနပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔