အေမရိကန္ရိုးရာပၾဲေတာ္ ဴမန္မာေတၾဆင္ႎၿဲ

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ ႓မိႂႛေတာ္မႀာ ၁၉၆၇ ခုႎႀစ္က စတင္ကဵင္းပ လာခဲ့တဲ့ Smithsonian Folklife Festival ရိုးရာဘ၀ ယဥ္ေကဵးမႁပၾဲေတာ္မႀာ အေမရိကန္ေရာက္ဴမန္မာေတၾ စေနေနႛက ပထမဆံုး အ႒ကိ္မ္ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲခဲ့ဳကပၝတယ္။
2010-06-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ႓မိႂႛေတာ္ရႀိ ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေရးေကဵာက္တိုင္အဳကားမႀ ဴမက္ခင္းဴပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Wikipedia)
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ႓မိႂႛေတာ္ရႀိ ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေရးေကဵာက္တိုင္အဳကားမႀ ဴမက္ခင္းဴပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Wikipedia)
Wikipedia

အေမရိကန္ ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္နဲႛ လၾတ္လပ္ေရးေကဵာက္တိုင္အဳကား ဴမက္ခင္းဴပင္မႀာ ဇၾန္လ ၂၄ ရက္ေနႛကေန ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေနႛအထိ ကဵင္းပမယ့္ ပၾဲေတာ္မႀာ ဴမန္မာကၸကို မေနႛက ပၾဲဦးထၾက္ ကဵင္းပတာပၝ။

အခမ္းအနားမႀာ ဴမန္မာ့အစားအစာ အုန္းထမင္းနဲႛ ဳကက္သား၊ ဆိတ္သား၊ အမဲႎႀပ္၊ ပဲနီေလးဟင္းခဵိႂနဲႛ အခဵဥ္သုပ္တိုႛကို လက္ေတၾႛ ခဵက္ဴပႂတ္ဴပတဲ့ ေဒၞဴမဴမ႓မိႂင္က ဒီပၾဲေတာ္ေဳကာင့္ ဴမန္မာ့ယဥ္ေကဵးမႁကို လူေတၾ ပိုမိုသိရႀိႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

“Smithsonian Folklife ပၾဲေတာ္ ဆုိတာ ရုိးရာပၾဲေတာ္ေပၝ့ေလ။ အေမရိကန္ႎုိင္ငံမႀာ ေနတဲ့၊ တဴခားတုိင္းဴပည္က ေဴပာင္းေရၿႛလာတဲ့လူေတၾရဲႛ ယဥ္ေကဵးမႁနဲႛ သမုိင္းအေမၾအႎႀစ္ေတၾကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့သေဘာ၊ အခၾင့္အေရး ေပးတဲ့သေဘာနဲႛ ကဵင္းပတာပၝ”

ဴမန္မာေတၾ ပၝဝင္ဴပသတဲ့ ပၾဲဦးထၾက္ေနႛမႀာ ဴမန္မာထမင္းဟင္း ခဵက္ဴပႂတ္နည္းကို ေဒၞဴမဴမဴမိႂင္က ရႀင္းလင္းသရုပ္ဴပခဵိန္မႀာ ဴမန္မာလူငယ္ေတၾနဲႛ အေမရိကန္လူငယ္ေတၾက တေနရာမႀာ ဴမန္မာ့ဴခင္းလံုးအလႀ သရုပ္ဴပ ကစားပၝတယ္။ အဲဒီ ပထမေနႛမႀာပဲ ဴမန္မာသမီးပဵိႂေလးေတၾရဲႛ ရခိုင္ရိုးရာအက၊ ရခိုင္ ဆီမီးခၾက္အက၊ ဴမန္မာသဳကႆန္အကနဲႛ အသက္ ရႀစ္ႎႀစ္သမီး ခိုင္ဇင္သူဝင္းက ေဒၝင္းအိုးေဝ တပင္တိုင္အကနဲႛ ကဴပေဖဵာ္ေဴဖရာမႀာ ပရိသတ္က အထူး ႎႀစ္႓ခိႂက္အားေပးတာကို ေတၾႛရပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေပၝင္းစံုက လူမဵိႂးေပၝင္းစံုရႀိေနတဲ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ အေဴခခဵ ေနထိုင္ေနဳကသူေတၾနဲႛ ကမၲာတလၿားက ရိုးရာယဥ္ေကဵးမႁ၊ ဂီတ၊ အဆိုအက၊ အစားအစာ၊ လက္မႁပညာ၊ အေတၾႛအဳကံႂ ေဟာေဴပာပၾဲ စတာေတၾကို တစုတစည္းတည္း ခင္းကဵင္းဴပသ ေဟာေဴပာတဲ့ ဒီပၾဲေတာ္ကို ႎႀစ္စဥ္ လူတသန္းေကဵာ္ တက္ေရာက္ ရႀႂစားဳကတယ္လိုႛလည္း Smithsonian ရိုးရာဘ၀နဲႛ ယဥ္ေကဵးမႁ အေမၾအႎႀစ္ဌာနက ေဴပာဳကားပၝတယ္။ RFA မႀ ေဒၞစမ္းစမ္းတင္က အဴပည့္အစံု တင္ဴပထားပၝတယ္။

စုစည္းတင္ဴပခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔