ကမၲာ့အမဵိႂးသမီးညီလာခံမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ေဟာေဴပာ

၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ကမၲာ့အမဵိႂးသမီးမဵားညီလာခံကုိ ဴပင္သစ္ႎုိင္ငံ ဒူေဗးလ္ (Deuville) ႓မိႂႛမႀာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ စေနေနႛအထိ သံုးရက္ဳကာ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီညီလာခံကုိ ကမၲာ့ႎုိင္ငံေပၝင္း ၈ဝ ေကဵာ္မႀာရႀိတဲ့ အဖၾဲႛအစည္းေပၝင္း ၅ဝဝ ေကဵာ္က အမဵိႂးသမီးေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ တက္ေရာက္ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊
2009-10-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လႁပ္ရႀားမႁတခုတၾင္ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲသည့္ အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) မႀ အဖၾဲႚဝင္ တဦး၏ ယခင္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လႁပ္ရႀားမႁတခုတၾင္ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲသည့္ အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) မႀ အဖၾဲႚဝင္ တဦး၏ ယခင္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီကမၲာ့အမဵိႂးသမီးမဵားညီလာခံမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေရး ေဟာေဴပာတင္ဴပခဲ့တဲ့ လန္ဒန္႓မိႂႛအေဴခစုိက္ Burma Campaign UK အဖၾဲႛက ဇုိရာဖန္းကုိ RFA အဖၾဲႛသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔