ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ ဆက္လက္ကူညီမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြ အၾကား သဟဇာတျ ဖစ္ေရးနဲ႔၊ စီပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတို႔အတြက္ ဆက္လက္ ကူညီမယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ဒီေန႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ Ms. Victoria Kwakwa ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ဝ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႔၊ စီပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတို႔အတြက္ ဆက္လက္ကူညီမယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ဒီေန႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေရးရာ ကမၻာ့ဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗစ္တိုးရီးယားကြာကြာ (Ms. Victoria Kwakwa) ရဲ႕ သံုးရက္ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ အဲဒီလို ေဖာ္ျပလို္က္တာပါ။

ခရီးစဥ္အတြင္း Ms. Kwakwa ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြ၊ သံတမန္ေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူမႈ အသိုင္းအဝန္းအားလံုး သဟဇာတရွိရွိ ေနႏုိင္ေရးနဲ႔  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အဓိက က်တာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေပးတဲ့ ဘ႑ာေရးနဲ႔ နည္းပညာ အကူအညီေတြဟာ ဒီအခ်က္ေပၚ အေျခခံမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး စည္ပင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္း ထူေထာင္ေရး  အစီအစဥ္အတြက္ ကနဦး ပထမအဆင့္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂ဝဝ ကေန ၂၅ဝ အထိ ကူညီဖုိ႔ လ်ာထားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာ ကူညီပံ့ပိုးမယ္လို႔လည္း  Ms. Victoria Kwakwa  က ေျပာပါတယ္။