ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ဘဂၤါလီ အမည္ေခၚေဝၚ မႈအေပၚ လက္ခံႏုိင္မယ့္ အေျဖ ျမန္မာရွာေဖြေန

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ဓနရွင္ေတြသာၾကီးစိုးအုပ္ခ်ဴပ္တဲ႕ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးယႏၱရားရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို အစိုးရသစ္အေနနဲ. ေကာင္းေကာင္းသိထားျပီး သင့္ေတာ္သလို သတိထားဆက္ဆံနိုင္မွ အရုွပ္ေထြးေတြက ကင္းလြတ္ခ်မ္းသာနိုင္မွာ။

May 22, 2016 10:53 PM

    Reply to this comment

Sai Lin Kan :

I don't mind calling illegal Bengali migrant from Bangladesh as Rohingya, as long as US Government doesn't mention them as minority ethnic from Burma because they are not ethnic minority of Burma. These illegal Bengali Migrants are from Bangladesh. You can’t create new ethnic identity by inventing fiction story. The British Government knew about whether under British Colony Government had Rohingya ethnic or not. You can’t find Rohingya ethnic in British Colony Government’s record.

May 22, 2016 03:40 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔