ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံရသူ မိဘထံ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိ

ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံခဲ့ရတဲ့ မေကၾးတိုင္း ေတာင္တၾင္း႒ကီး႓မိႂႛက အသက္ ၁၄ ႎႀစ္ အရၾယ္ ေမာင္ေကဵာ္မင္းထၾန္းကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ စေနေနႛ ဇန္နဝၝရီလ ၃၀ ရက္ေနႛက တပ္မ (၈၃) တာဝန္ရႀိသူေတၾကိုယ္တိုင္ ေနရပ္အထိ လိုက္လာ႓ပီး မိဘေတၾထံ ဴပန္ပိုႛေပးခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေတာင္တၾင္း႒ကီး႓မိႂႛ ေအာင္ေဇယဵာကၾက္သစ္မႀာ ေနထုိင္သူ ေမာင္ေကဵာ္မင္းထၾန္းကို ဇန္နဝၝရီလ ၁၉ ရက္ေနႛမႀာ တပ္မ ၈၃ က ဒုတပ္ဳကပ္ ႎိုင္ဝင္းဆိုသူက ေခၞသၾား႓ပီး စစ္သားစုေဆာင္းေရးထဲ ပိုႛလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သားဴဖစ္သူ ေမာင္ေကဵာ္မင္းထၾန္းကို ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ဴပန္႓ပီး လက္ခံရရႀိေဳကာင္း လက္မႀတ္ထိုးခိုင္း႓ပီး အပ္ႎႀံသၾားပံုကို မိခင္ဴဖစ္သူေဒၞစႎၬာဝင္းက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒၞစႎၬာဝင္း။    ။“စေနေနႛညေန သံုးနာရီခၾဲေလာက္က လၾတ္ပၝတယ္ရႀင့္။ ဘယ္ကေန လၿတ္ေပးလဲဆိုေတာ့ ကဵမတိုႛ ေအာင္ေဇယဵာကၾက္သစ္ကေပၝ့။ ဥကၠႉ ကိုဉာဏ္ထၾန္းေအာင္ကိုယ္တိုင္ ကဵမကို ဆိုင္ကယ္နဲႛ လိုက္ ေခၞပၝတယ္ရႀင့္။ အိမ္ထိ လာေခၞ႓ပီးေတာ့ ကဵမ ဥကၠႉရံုးကို လုိက္သၾားပၝတယ္ရႀင့္။ လိုက္သၾားတဲ့အခၝကဵေတာ့ ေဴခဴမန္တပ္ရင္း မိေခဵာင္းရဲက တပ္မ (၈၃) က၊ သူတိုႛက ယူနီေဖာင္း ဝတ္မထားေတာ့ ကဵမက မသိေတာ့ သူတိုႛ ေလးေယာက္ေလာက္ ရႀိပၝတယ္ရႀင့္။ ကဵမသားေလးကို ေမးဴမန္း႓ပီးတဲ့ အခၝကဵေတာ့ အစ္မတဲ့၊ မစႎၬာဝင္းဆိုတာ အစ္မလားတဲ့။ အစ္မသားကိုတဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခဵက္ေတၾလည္း စစ္ဳကည့္အံုးေနာ္တဲ့။ ကဵေနာ္တိုႛေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေက႗းပၝတယ္၊ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ထားတဲ့အေဳကာင္းကို ကဵမကို အဲလို ေဴပာ႓ပီးေတာ့ မိဘထံကို ဴပန္အပ္တဲ့အေဳကာင္းကို သူတိုႛ ကဵမကို လက္မႀတ္ထိုးခိုင္းပၝတယ္ရႀင့္။ လက္မႀတ္ထိုး႓ပီး ေခၞခဲ့ရပၝတယ္ရႀင့္”

အခုလို ဴပန္လၾတ္လာတာဟာ သက္ဆိုင္ရာ အထက္လူ႒ကီးေတၾထံ အသနားခံခဲ့သလို အသက္မဴပည့္ေသးတဲ့ ေမာင္ေကဵာ္မင္းထၾန္းကို စစ္သားလုပ္ခိုင္းဖိုႛ စုေဆာင္းသၾားတဲ့အေဳကာင္း ဴပင္ပမီဒီယာေတၾက သတင္းထုတ္လၿင့္ခဲ့တာေဳကာင့္ ဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း၊ ဴပန္လၾတ္လာတဲ့အတၾက္ ဝမ္းသာဝမ္းနည္း ဴဖစ္ေနရေဳကာင္း မိခင္ ေဒၞစႎၬာဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

အလားတူ အရၾယ္မေရာက္ေသးပဲ ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံခဲ့ရတဲ့ ေတာင္တၾင္း႒ကီး႓မိႂႛနယ္က ကို႓ဖိႂးနဲႛ ပဲခူး႓မိႂႛက ဆယ္တန္းေကဵာင္းသား ေမာင္ေဝဦးတိုႛဟာလည္း ဇန္နဝၝရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္ထဲမႀာ ဴပန္႓ပီး လၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကမၲာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္ ILO က ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ ရံုးဖၾင့္႓ပီး အသက္မဴပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတၾကို စစ္မႁထမ္းခိုင္းတဲ့ ဴပႍနာ ပေပဵာက္ေရးအတၾက္ စစ္အစိုးရနဲႛ ဆက္သၾယ္ကူညီ ေဆာင္ရၾက္ေပးေနေပမယ့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းမႀာ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းခံရတဲ့ သတင္းေတၾကို ဆက္လက္ ဳကားေနရဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ တႎႀစ္အတၾင္းမႀာပဲ ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံရတဲ့အတၾက္ ပဲခူး႓မိႂႛက လမ္းဴပဳကယ္ လူႛအခၾင့္ေရးအဖၾဲႛကို လာတိုင္တဲ့ ဦးေရ ၁၂၁ ဦး ရႀိခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔