ကမၲာ့ပန္းခဵီ အႎုပညာရႀင္ ၇ဝ ေကဵာ္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဂုဏ္ဴပႂ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ႎိုင္ငံေရး႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့ ကမၲာတလၿားက ပန္းခဵီ အႎုပညာရႀင္ေတၾရဲႛ ပန္းခဵီဴပပၾဲနဲႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛက အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာ့ခ္ ဴပည္နယ္ Beacon ႓မိႂႛမႀာ ကဵင္းပပၝတယ္။
2009-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ ပန္းပုပညာရႀင္တဦး ထုလုပ္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူပန္းပု႟ုပ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ ပန္းပုပညာရႀင္တဦး ထုလုပ္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူပန္းပု႟ုပ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

လၾတ္လပ္မႁနဲႛ အႎုပညာလိုႛ တိုက္ရိုက္အဓိပၯာယ္ရတဲ့ Freedom and Art ပန္းခဵီဴပပၾဲနဲႛ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံအေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံလၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ၊ လက္ရႀိဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ အေဴခအေနေတၾကို ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူ ၅ ဦးက ေဆၾးေႎၾး ေဟာေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအခမ္းနားကို တက္ေရာက္ေဟာေဴပာခဲ့သူတဦးဴဖစ္တဲ့ မႀတ္တမ္းရုပ္ရႀင္ဒၝရိုက္တာနဲႛ ကဗဵာဆရာ တဦးဴဖစ္တဲ့ Mr. Jeffery Hellman က “ဒီပၾဲဟာ ေအာင္ဴမင္တဲ့ ပၾဲလိုႛေဴပာရမႀာပၝ။ ေဟာေဴပာတဲ့သူေတၾေရာ တက္ေရာက္ နားေထာင္ဳကတဲ့ ပရိသတ္ေရာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို စိတ္ဝင္တစားရႀိဳက႓ပီး အားလံုး မဵက္ရည္လည္ရၾဲနဲႛ စိတ္မေကာင္းဴဖစ္ဳကတာကိုလည္း ေတၾႛရပၝတယ္။ ဒၝကိုဳကည့္ရင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ဒုကၡ ခံစားေနရတာကို ပၾဲတက္ေရာက္သူေတၾ ႎႀလံုးသားထဲအထိ ခံစား နားလည္ဳကတယ္ ဆိုတာ သိႎုိင္ပၝတယ္” လိုႛ Mr. Hellman က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒီပန္းခဵီဴပပၾဲကို ဆၾီဒင္အေဴခစိုက္ Mirca ပန္းခဵီအႎုပညာအုပ္စုက ႒ကီးမႀႃးတာဴဖစ္႓ပီး ကမၲာအႎႀံႛက ႎုိင္ငံေပၝင္း ၂၆ ႎိုင္ငံက ပန္းခဵီပညာရႀင္ ၇၀ ေကဵာ္တက္ေရာက္ပၝတယ္။

ဒီဴပပၾဲကို ေနာက္ထပ္ ရက္သတၨပတ္ သံုးပတ္ဳကာေအာင္ ဴပသမယ္လိုႛ သိရ႓ပီး ဒီဴပပၾဲက ေရာင္းခဵလိုႛရတဲ့ ဝင္ေငၾကို ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ကူညီဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နာမည္နဲႛ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႛဳကီး Amnesty International    မႀာ လႀႃဒၝန္းမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီဴပပၾဲမႀာ ဦးေဆာင္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့သူေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္႓းပီး စုစည္းတင္ဴပထားတာကို အဴပည့္အစံု နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔