အာဆီယံ အမတ္မဵား ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္သိုႛ သၾားေရာက္ေလ့လာ

2007-03-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

djoko_susilo_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနေသာ အင္ဒိုနီးရႀား ပၝလီမန္အမတ္မဵားအဖၾဲႚ၏ ဥကၠႉ ေဒၝက္တာ ဂဵိႂကို ဆူစီလို။ (Photo: AFP)

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ကို သၾားေရာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ AIPMCလိုႛ ေခၞတဲ့ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ ပၝလီမန္ အမတ္မဵားအဖၾဲႚရဲ့ သတင္းစာရႀင္းပၾဲကို မတ္လ ၂၄ရက္ေနႛက ထိုင္းႎို္င္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

သတင္းစာရႀင္းပၾဲမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံမႀာ ဆိုးဝၝးေနလာေနတဲ့ လူမႁဒုကၡ ဴပႍနာေတၾကို အာဆီယံအစိုးရေတၾအေနနဲႛ သိရႀိ႓ပီး ဴပတ္ဴပတ္သားသား ရပ္တည္ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းသၾားပၝတယ္။

အဖၾဲႚဝင္၇ဦးပၝ AIPMC အဖၾဲႚဟာ ၂ရက္ဳကာ ထိုင္းဴမန္မာ နယ္စပ္ခရီးစဥ္ကို သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး မဲေဆာက္႓မိႂႚ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ရဲ့ ေဆးခန္းမႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ သတင္းစာရႀင္းပၾဲမႀာ ခုလို တိုက္တၾန္းသၾားတာပၝ။

သတင္းစာရႀင္းပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAသတင္းေထာက္ ဦးမိုးေကဵာ္ေပးပိုႛတဲ့ သတင္းမႀာ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံက ပၝလီမန္အမတ္လည္းဴဖစ္ ဴမန္္မာႎုိ္င္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္တဲ့ အင္ဒိုနီးရႀားပၝလီမန္ အမတ္မဵားအဖၾဲႚရဲ့ ဥကၠႉလည္းဴဖစ္တဲ့ ေဒၝက္တာ ဂဵိႂကို ဆူစီလိုက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ လုပ္ႎိုင္ဖိုႛ သတင္းစာရႀင္းပၾဲမႀာ ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ ဂဵိႂကို ဆူစီလိုက ကဵေနာ္ဟာ အင္ဒိုနီးရႀား ပၝလီမန္ ႎို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရးအဖၾဲႚမႀာ ပၝတာမိုႛ ဒီအခၾင့္အာဏာကို သံုး႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားႎုိ္င္ငံဴခားေရးဌာနကို ဴမန္မာႎို္င္ငံကို တိုးခဵဲ့ ဝန္ထမ္းသစ္ေတၾ မေစလၾတ္ဖိုႛ တိုက္တၾန္း သၾားမႀာဴဖစ္သလို အင္ဒိုနီးရႀားအစိုးရကိုလည္း ဴမန္မာႎို္င္ငံကို မိတ္ေဆၾ အဴဖစ္နဲႛေတာင္ မဆက္ဆံဖိုႛ တိုက္တၾန္းမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကို သၾားေရာက္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ AIPMC အဖၾဲႚဟာ မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္း ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ေဆးခန္းနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚ၊ ေ႟ၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အဖၾဲႚမဵားနဲႛ မဲေဆာက္႓မိႂႚမႀာ ေတၾႚဆံုခဲ့ဳကပၝတယ္။

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ကို သၾားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ဳကတဲ့ AIPMC အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား အဖၾဲႚဝင္တဦးဴဖစ္တဲ့ စင္ကာပူႎိုင္ငံ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ ခဵားလ္စ္ ေခဵာင္းကို RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔