ရဲစခန္း ဝန္ထမ္းသက္သာဆိုင္ခန္းေတၾ ဖယ္ခိုင္းေန

ဴမန္မာတႎိုင္ငံလံုးမႀာရႀိတဲ့ ရဲစခန္းအတၾင္းနဲႛ ရဲစခန္းေဘးပတ္လည္မႀာ ဝန္ထမ္းသက္သာအဴဖစ္ ငႀားရမ္းထားတဲ့ ေဴမေနရာေပၞက ဆိုင္ခန္းေတၾကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆံုးထား႓ပီး ဖယ္ခိုင္းေနပၝတယ္။ ဒီထဲမႀာ မေကၾးတိုင္း ပခုကၠႃ႓မိႂႛ အမႀတ္ ၁ ရဲစခန္းအတၾင္းက ဆိုင္ခန္းေပၝင္း ၅ဝ ေကဵာ္ဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ နႀစ္ေလာက္ကတည္းက အတည္တကဵ ေရာင္းခဵခဲ့တာဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾ အခက္ဳကံႂေနရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-03-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဆုိင္ခန္းပိုင္ရႀင္တဦးက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဆိုင္ခန္းပိုင္ရႀင္။    ။“ဒီအေပၞမႀာ လုပ္လာခဲ့တာက ဆယ့္ေလးငၝးႎႀစ္လည္း ရႀိ႓ပီ။ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကလည္း မေဴပလည္တဲ့ ဳကားထဲက ဆိုင္ခန္းေလးေတၾေပၞမႀာ မႀီ႓ပီးေတာ့ စားေသာက္ေနရတဲ့ သူေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္တခၝ ကဵေနာ္တိုႛ တဴခားတေနရာမႀာ ဒီလိုပံုစံမဵိႂး ဘဝ ရပ္တည္ဖိုႛ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းေလးကို ဴပန္႓ပီိးေတာ့ ေထာင္ဖိိုႛဆုိတာ ကဵေနာ္တိုႛအတၾက္ေတာ့ အင္မတန္မႀကို ခဲယဥ္းပၝတယ္”

စ႓ပီး ေဴမေနရာငႀားေဆာက္တုန္းကေတာ့ ႎႀစ္သိန္းေကဵာ္ သံုးသိန္းပဲ ကုန္ခဲ့ေပမယ့္ အခုအဲဒီေနရာေတၾဟာ သိန္း ၅ဝ ေကဵာ္ အေရာင္းအဝယ္ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ အခုလို အတင္းအဳကပ္ ေနရာဖယ္ခိုင္းတဲ့ေနရာမႀာ ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾကိုယ္တုိင္ အေဆာက္အဦးကို အကုန္အကဵခံ ဴပင္ဆင္ထားတဲ့ ဘယ္လိုပစၤည္းကိုမႀ ယူမသၾားရတဲ့အေဴခအေနကို ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ဆိုင္ခန္းပိုင္ရႀင္။    ။“စတင္႓ပီး ဒီလိုေဆာက္တုန္းကတည္းက ဒီလိုမဵိႂးဴဖစ္ရပ္ေပၝ့၊ ဒီလိုမဵိႂးကိစၤေတၾ ဖယ္ရႀားရႀင္းလင္းခုိင္းတာေတၾ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ကဵေနာ္တုိႛ မေမ႖ာ္လင့္မိဘူးဗဵ။ အဲဒီေတာ့ ဒီေနရာမႀာ ေနရာေပးမယ္၊ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္႓ပီး ဘဝ ရပ္တည္လိုိႛ ရတယ္လိုႛ ေဴပာတဲ့အတၾက္ ကိုယ့္ေငၾရင္းနဲႛကိုယ္ သၾန္႓ပီးေတာ့ ကိုယ့္ပုိက္ဆံနဲႛကိုယ္ပဲ ဒီအေဆာက္အဦးေတၾကို ေဆာက္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လက္ရႀိ အနည္းဆံုးဆို သိန္း ၅ဝ၊ သိန္း ၆ဝ။ ဒၝမဵိႂး ပတ္ဝန္းကဵင္မႀာ အေရာင္းအဝယ္ဴဖစ္ပၝတယ္၊ တကယ့္တကယ္ဆို ဘာနစ္နာေဳကးမႀ မေပးပၝဘူး။ အခု ဖယ္ရႀားရႀင္းလင္းခုိင္းတဲ့ အခၝကဵေတာ့ အုတ္ခဲတခဵပ္ေတာင္မႀ ယူသၾားလိုႛ မရပၝဘူး။ ဆိုင္ခန္းမလံုဴခံႂလိုႛ ဴပင္ထားတဲ့ တံခၝးရၾက္ကေလးေတၾေပၝ့ေနာ္၊ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ လုပ္ထားတဲ့ တံခၝးရၾက္ေလးေတၾကိုေတာင္မႀ ဴပန္ယူခၾင့္ မရႀိပၝဘူး”

ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး ေနဴပည္ေတာ္အထိ အသနားခံစာတင္ခဲ့ေပမဲ့ မလိုက္ေလဵာခဲ့ဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီလို ဆိုင္ခန္းေတၾ ဖယ္ရႀားခိုင္းတဲ့ အေဴခအေနကို အတိကဵသိႎုိင္ဖိုႛ အာအက္ဖ္ေအက ပခုကၠႃအမႀတ္ ၁ ရဲစခန္းကို ဆက္သၾယ္တဲ့အခၝမႀာ တာဝန္မႀႃးတဦးက အခုလိုေဴဖ႒ကားခဲ့ပၝတယ္။

တာဝန္မႀႃးတဦး။    ။“ေရၿႛ မယူရဘူး ယူရမယ္ ဆိုတာေတာ့ ကဵေနာ္ မသိပၝဘူးဗဵာ။ ကဵေနာ္သိတာကေတာ့ ၃၁ ရက္ေနႛ ၃ လ ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ေနာက္ဆံုး ေရၿႛဖိုႛဆိုတာေတာ့ သိပၝတယ္ဗဵာ”

အာအက္ဖ္ေအက ပခုကၠႃခရိုင္ ရဲမႀႃးရံုးကို ဆက္သၾယ္တဲ့အခၝမႀာေတာ့ သူတိုႛအေနနဲႛ တာဝန္ခံေဴဖဳကားေပးႎုိင္ဴခင္း မရႀိပၝဘူးလိုႛ ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။ အခုဖယ္ရႀားခံရမယ့္ ရဲစခန္းတိုက္တန္းမႀာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတၾကအစ ထီဆိုင္ေတၾ၊ ဓာတ္ခၾဲခန္းေတၾ၊ ေဆးခန္းေတၾ၊ ေဆးဆိုင္ေတၾ၊ လ႖ပ္စစ္ပစၤည္းဆိုင္ေတၾနဲႛ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္အဆံုး အခိုင္အမာ အတည္တကဵ ေရာင္းခဵခဲ့တာဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရႀင္ေတၾမႀာ ေနရာလက္မဲ့ဴဖစ္တာအဴပင္ ေဖာက္သည္ေတၾပၝ ဆံုးရႀံႂးမႀာဴဖစ္လိုႛ စိတ္ဆင္းရဲေနဳကပၝတယ္။ အာအက္ဖ္ေအက စံုစမ္းရသေလာက္ ဴမင္းဴခံ၊ ေတာင္႒ကီး၊ ေခဵာက္႓မိႂႛက ရဲစခန္း ပိုင္နက္ေတၾမႀာလည္း အလားတူ ေနရာဖယ္ရႀားခိုင္းတာေတၾ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔