ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ သန္း ၁ဝဝ ကူညီ

ျမန္မာႏုိင္ငံက ထြက္ေျပးလာတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကို အေမမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာ ကူညီဖို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB က ဒီကေန႔ သေဘာတူ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားခရိုင္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ထြက္ေျပးလာတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကို အေမမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာ ကူညီဖို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB က ဒီကေန႔ သေဘာတူ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

ဒါဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူညီ ပထမ တဝက္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီအကူညီေၾကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္... စတ့ဲ ေဘးဒုကၡေတြ ခံစားရဖို႔ရွိေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ အေဆာက္အဦေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ADB ဥကၠ႒ တာကာဟီကို နာကာအိုက ေျပာပါတယ္။

ဒီအကူအညီကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ ႏွစ္လည္အစည္းအေဝးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အပိုေဆာင္း အကူအညီအျဖစ္ ေဒၚလာ သန္း ၂ဝ အပိုေဆာင္းၿပီး ၂ ႏွစ္ခြဲၾကာ ခြဲေဝ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။