ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္ ဴခံဝက လံုဴခံႂေရး သံဆူး႒ကိႂးေတၾ ဖယ္ရႀားပစ္လိုက္႓ပီ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ေနအိမ္ဴခံ၀မႀာထားရႀိတဲ့ လံုဴခံႂေရးသံဆူး႒ကိႂးေတၾကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေနႛ တနဂႆေႎၾေနႚက ဖယ္ရႀားပစ္လိုက္တယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္ သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီသတင္းဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စေနေနႚ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေနႚက တရုပ္ႎုိင္ငံ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပေနတဲ့ အာရႀ၊ ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၊ ASEM အစည္းအေဝးကေန ဴမန္မာႎိုင္ငံက ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၾတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုလိုက္တာနဲႚ တခဵိန္တည္း တိုက္တိုက္ဆုိင္ဆိုင္ ထၾက္ေပၞလာတာပၝ။ ဒီကိစၤနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အိမ္ေရႀႚက လံုဴခံႂေရး အရံအတားတခဵိႂႚ ေလ႖ာ့ပစ္လိုက္တယ္ဆိုတာေတာ့ ကိုယ္တိုင္ေတၾႚဴမင္ခဲ့ရေဳကာင္း ဒၝေပမယ့္ မိမိတိုႛ အေနနဲႚ ထူးထူးဴခားဴခား ဘာမႀ မဳကားရေသးဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။
2008-10-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရေသာ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္ေရႀႚမႀ လံုဴခံႂေရး ကင္းစခန္းတခု၏ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရေသာ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္ေရႀႚမႀ လံုဴခံႂေရး ကင္းစခန္းတခု၏ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    "ကဵေနာ္လည္း တပတ္ေလာက္လႀည့္ဳကည့္ေတာ့ လမ္းနည္းနည္း ရႀင္းေနတယ္၊ အဲဒၝပဲသိတယ္၊ သိပ္ထူးဴခားမႁရႀိမယ္လိုႛ ကဵေနာ္ေတာ့ သိပ္မထင္ေသးဘူး၊ လမ္းရႀင္းတယ္၊ လံုဴခံႂေရးလုပ္ထားတဲ့ သံဆူး႒ကိႂးေတၾ ထိပ္ကဟာေတၾမရႀိဘူး၊ အဲဒၝပဲသိတယ္။"

႓ပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္ေနႚက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ေရႀႚေနတဦး ေနဴပည္ေတာ္ကို သၾားေရာက္႓ပီး အယူခံလၿာကို အာဏာပိုင္ေတၾထံ ေပးအပ္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ေရႀႚေန ဦးဳကည္ဝင္းက အယူခံတင္႓ပီးေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို တင္ဴပရန္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ရက္ေနႚက ေတၾႚဆံုခၾင့္ေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ အာဏာပိုင္ေတၾက အထက္အမိန္ႚအရ ေတၾႚဆံုခၾင့္ကို ေခတၨ ဆိုင္းငံထားတယ္လိုႚ ဴပန္ဳကားေဳကာင္း ဦးဳကည္ဝင္းက RFA ကို ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႚပတ္သက္႓ပီး NLD ေဴပာခၾင့္ရ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    "ဒီအယူခံကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဘယ္လုိေဆာင္ရၾက္ရမယ္၊ ဘယ္လိုဳကားနာရမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး အဆင္သင့္မဴဖစ္ေသးဘူးလိုႛပဲ ကဵေနာ္ယူဆတယ္။ အဆင္သင့္မဴဖစ္ေသးလိုႛ ဒီလိုေဆာင္ရၾက္ေနတာလိုႛဴမင္တယ္၊ သူတိုႛက ဒီအေတၾႛအဳကံႂ တခၝမႀမရႀိဘူး။"

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔