ကိုဇာဂနာရဲ့ မြေးနေႛ အလြပြြဲ သီးလေးသီး အဖြဲႚသားတြေ ခဵင်းမိုင်္ဘမိြႚမြာဆငိံြဲ

ူမစ်ဋ္ဌကီးနားထောင်မြာ ထောင်ဒဏ် ၃၅ ိံြစ် ကဵခံနေရတဲ့ ိံိုင်ငံကေဵာ် ဟာသနဲႛ သ႟ုပ်ဆောင် အိုံပညာရြင် ကိုသူရ ခေၞ ကိုဇာဂနာရဲ့ ၄၉ ိံြစ်ေူမာက် မြေးနေႛ အတြက် အလြဒြၝနူပပြြဲ တခုကို ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ ရောက်ရြိ နေုကတဲ့ ကိုဇာဂနာရဲ့ လက်ရင်း တပည့်တြေ ူဖစ်ုကတဲ့ သီးလေးသီးနဲႛ ဆေးရောင်စုံ အ္ဘငိမ့်သဘင် အဖြဲႚသားတေကြ ဒီကနေႛ ဇန်နဝၝရီလ ၂၇ရက်မြာ ခဵင်းမိုင်္ဘမိြႚရြိ ူမန်မာဘုန်းတော်ဋ္ဌကီးကေဵာင်းမြာ ူပလြုပ်ခဲ့ပၝတယ်။

2010-01-27
Share
zaganar_thee_lay_thee_305px.jpg ဟာသ သ႟ုပ်ဆောင် ဇာဂနာ၏ အသက် ၄၉ ိံြစ် မြေးနေႛဆြမ်းကို ဇန်နဝၝရီ ၂၇ ရက်က ထိုင်းိံိုင်ငံ၊ ခဵင်းမိုင်္ဘမိြႚ ဝပ်ဆိုင်းမြန်း ူမန်မာကေဵာင်းတြင် ဆရာတော်ဋ္ဌကီးအား သီးလေးသီးိံြင့် ဆေးရောင်စုံ အ္ဘငိမ့်အဖြဲႚဝင်မဵားက ကပ်လြြနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

နေႛဆြမ်း ဆက်ကပ်လြဒြၝန်း္ဘပီး အမ္တွဝေ ဆုတောင်းတဲ့ အခမ်းအနား ူပလြုပ်ုကရတာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံ အ္ဘငိမ့်သဘင် အဖြဲႚရဲ့ ခေၝင်းဆောင် လူ႟ြင်တော် ကိုဂေၞဇီလာက RFA ကို အခုလို ေူပာပၝတယ်။

ကိုဂေၞဇီလာ။   ။ “ကဵနော်တိုႛ ဆရာသမားကိုလည်း ဂုဏ်ူပခြဵင်တာလဲပၝတယ်၊ နောက် ဆရာသမားအတြက် ကုသိုလ်ကောင်းမြ လုပ်ပေးခဵင်တာလည်း ပၝတယ်၊ အဓိကရည်႟ြယ်ခဵက်ကတော့ ကဵနော်တိုႛ အဖြဲႚရည်႟ြယ်ခဵက်ကတော့ ကိုဇာဂနာ ဆိုတဲ့ လူမဵိြးဟာ တိုင်းူပည်နဲႛ လူမဵိြးအတြက်ကို အနစ်နာခ္ဘံပီး လုပ်ပေးနေတဲ့ လူတဦးပေၝ့နော်၊ အဲ့လို အနစ်နာခံယူ္ဘပီး လုပ်ပေးနေတယ် တိုင်းူပည်အကဵိြး သယ်ပိုးနေတဲ့လူတေကြို အသက်ရြည်စေခဵင်တယ်၊ အသက် မဵားမဵားရြည်မြ ကဵနော်တိုႛ တိုင်းူပည်ကို သူကအမဵားဋ္ဌကီး လုပ်ပေးိံိုင်မယ်၊ ကဵနော်တိုႛတိုင်းူပည်လည်း တိုးတက် ဋ္ဌကီးပြားလာိံိုင်တယ်၊ အဲ့လိုလူမဵိြးတြေ အ္ဈိံာရယ်အပေၝင်းကလည်း ကင်းဝေးရအောင် အသက်ရြည်ူခင်းလည်း ူဖစ်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်႟ြယ်ခဵက်နဲႛ ဒီဆြမ်းလေး ကပ်ခဲ့ူခင်း ူဖစ်ပၝတယ်။

နာမည်ကေဵာ် စြယ်စုံအိုံပညာရြင် ကိုဇာဂနာ ခေၞ ကိုသူရ ဟာ ၁၉၈၇ ခိုံြစ်မြာ ူမပုဏ္ဆမာ အ္ဘငိမ့်ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူတဦး ူဖစ်သလို ၂၀၀၅ ခိုံြစ်မြာတော့ ူမပုဏ္ဆမာရဲ့ မဵိြးဆက်သစ်ူဖစ်တဲ့ သီးလေးသီးနဲႛ ဆေးရောင်စုံ အ္ဘငိမ့်သဘင်ကို လက်ဆင့်ကမ်း ပြဲထုတ်ပေးခဲ့သူ ူဖစ်ပၝတယ်။

ကိုဇာဂနာ ဟာသသ႟ုပ်ဆောင်အူဖစ် ပြဲထြက်ခဲ့တဲ့အခဵိန်တေမြြာလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံတြင်း ေူပာင်းလဲူဖစ်ပေၞနေမြတေအြပေၞ မူတည်္ဘပီး ဟာသူပက်လုံးတေကြို ထိထိမိမိနဲႛ ပရိသတ်တေနြားထဲ စြဲနေအောင် ူပက်လုံးထုတိံိုင် ခဲ့သလို သူရဲ့ ူပက်လုံးတေဟြာလည်း တိုင်းူပည်ရဲ့ ရြေႚေူပးနိမိတ်တေလြို ခံစားမိတယ်လိုႛ ကိုဂေၞဇီလာက ေူပာပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာတော့ ကိုဇာဂနာအတြက် မိသားစုက မြေးနေႛအလြဒြၝန ူပလြုပ်ခဲ့္ဘပီး၊ ူမစ်ဋ္ဌကီးနားထောင်ကို မြေးနေႛ ဆုတောင်းစကားလေး ပၝးပေးဖိုႛ ဖုန်းဆက်္ဘပီး အေုကာင်းုကားတဲ့အခၝ ထောင်အာဏာပိုင်တေရြဲ့ တုံႛူပန်ပုံကို မိသားစုဝင် မ္ဘငိမ်းက RFA ကို ခုလိုေူပာူပပၝတယ်။

မ္ဘငိမ်း။ ။ “ဟက်ပီဘတ်ဒေး ေူပာပေးပၝလိုႛ ကဵမအကိုမြေးနေႛမိုႛလိုႛလိုႛ ကိုသူရ မြေးနေႛမိုႛလိုႛလိုႛ ကဵမ မ္ဘငိမ်းပၝလိုႛ အဲ့လိုေူပာတော့ ေူပာလိုႛ မရပၝဘူးခင်ဗဵာတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပၝ္ဘပီရြင်လိုႛ ကေဵးဇူးတင်ပၝတယ်ရြင်လိုႛ ဆို္ဘပီးတော့ ကဵမလည်း ဖုန်းခဵလိုက်ရော၊  ္ဘပီးရော၊ အလြအြတန်း သူႛအတြက် ရည်စူး္ဘပီးတော့ ကဵမတိုႛ ပိုႛနေကဵ ဘုန်းဘုန်းဆီကိုတော့ ဆြမ်းခဵိြင့်ပိုႛူဖစ်ပၝတယ်။

ကိုဇာဂနာကို ထောင်ဝင်စာအူမဲသြားပိုႛနေတဲ့ ခယ်မ မ္ဘငိမ်းေူပာသြားတာပၝ။ ကိုဇာဂနာဟာ အူပင်မြာရြိစဉ်က မြေးနေႛရောက်ရင် မိဘ ိံြစ်ပၝးကို သြား္ဘပီး ကန်တော့လေ့ ရြိတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ ကိုဇာဂနာရဲ့ ဖခင် စာရေးဆရာဋ္ဌကီး နန်းႌြန်ႛဆြေ ကတော့ ကမႝာမြာ အင်မတန် ဆိုးဝၝးတဲ့ အာဏာရြင် ဟစ်တလာနဲႛ ဟာသ သ႟ုပ်ဆောင် ခဵာလီခဵက်ပလင်တိုႛရဲ့ အူဖစ်အပဵက်နဲႛ ဥပမာခိုင်း္ဘပီး ခုလိုေူပာပၝတယ်။

စာရေးဆရာဋ္ဌကီး နန်းႌြန်ႛဆြေ။           ။ “ဟစ်တလာဟာ အင်မတန် ုကမ်းတဲ့သူပဲ။ ဒၝပေမဲ့လိုႛ ခဵာလီခဵက်ပလင်ဟာ သူဟာ ႟ုပ်ူပဇာတ်ကားတေနြဲႛ ဟာဒယ႟ြင်ဆေး တိုက်ကေဋ္ဋးတယ်ပေၝ့။ သူႛရဲ့ နာမည်ဋ္ဌကီးတဲ့ကားကတော့ ဒစ်တေတာဆိုတဲ့ အာဏာရြင်ဋ္ဌကီးဆိုတဲ့ ကားက နာမည်ဋ္ဌကီးတယ်။ အာဏာရြင်ဋ္ဌကီးဆိုတာ ဘယ်သူႛကို ေူပာခဵင်လဲဆိုတော့ အာဏာရြင်ကို ေူပာခဵင်တာပဲ။ အဲ့ဒီလိုလုပ်တာတောင်မြ ဟစ်တလာက အဲ့ဒီလို ဖမ်းလားဆီးလား ထောင်ခဵလား မလုပ်ပၝဘူး။ နောက်မြ ပညာရြိတေကြ စာတမ်းဖတ်တဲ့အခၝကဵတော့ ဒီ ဒစ်တေတာဆိုတဲ့ ကားေုကာင့်တဲ့ ဟစ်တလာရဲ့ ဘဝဟာ စောစောစီးစီး နိဂုံးခဵြပ်သြားရတယ်လိုႛ ရြိတယ်။ အဲ့ဒီလိုတောင်မြ သူတိုႛက မလုပ်ခဲ့ပဲနဲႛ ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာလေးနဲႛ ိံိုင်ငံရေးသမားတြေ အကုန်လုံးဖမ်း။ ကေဵာင်းသားတြေ အကုန်လုံးဖမ်း၊ ၆၅ ိံြစ် ၅၈ ိံြစ်ဆို္ဘပီးတော့ အရမ်းကာရော လုပ်တာမဵိြးကတော့ ဥပဒေနဲႛ မကိုက်ဘူး။

ကိုဇာဂနာရဲ့ဖခင် ဆရာဋ္ဌကီးနန်းႌြန်ႛဆြေေူပာသြားတာပၝ။

ကိုဇာဂနာဟာ ၂၀၀၈ ခိုံြစ် မေလမြာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ် လေမုန်တိုင်းေုကာင့် ဒုက္ခရောက်နေုကတဲ့ ူပည်သူတေကြို ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးတြေ လုပ်နေရင်း ဇြန်လမြာ အဖမ်းခံရ္ဘပီး ၂၀၀၈ ခိုံြစ် ိံိုဝင်ဘာလထဲမြာ ပုဒ်မ ၈ ခုနဲႛ ထောင်ဒဏ် ၅၉ ိံြစ် အူပစ်ပေးခံလိုက်ရပၝတယ်။ အဲဒီနောက် အယူခံဝင်ရာမြာ ထောင်ဒဏ် ၂၄ ိံြစ် လ္တေွာ့ပေးလိုက်တဲ့အတြက် အခုထောင်ဒဏ် ၃၅ ိံြစ် ကဵခံနေရတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။