ဴမန္မာ ဘေလာ့ဂ္မဵား ဴပည္တၾင္းမႀာ ေလးငၝးရက္ပၾင့္႓ပီးမႀ ဴပန္ပိတ္ဆိုႛခံရ

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ဆုိင္တဲ့ အင္တာနက္ ဘေလာ့ဂ္ blog စာမဵက္ႎႀာေတၾကုိ ဖတ္္႟ႁဴခင္း၊ ဘေလာ့ဂ္ေပၞမႀာ စာေရးသားဴခင္း မဴပႂႎုိင္ေအာင္ စစ္အစုိးရက ဇန္နဝၝရီ ၆ ရက္ ဒီကေနႛ ထပ္မံပိတ္ဆုိႛ လုိက္တာေဳကာင့္ အင္တာနက္ သံုးစၾဲသူေတၾ မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ေနဳကတယ္လုိႛ ရန္ကုန္အေဴခစုိက္ အင္တာနက္ သံုးစၾဲသူေတၾက RFA ကုိ ဒီကေနႛ ေဴပာပၝတယ္။
2010-01-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရက ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ အင္တာနက္အသံုးဴပႂမႁကို ကၾပ္ကဲထိန္းခဵႂပ္ရာ ရတနာပံု တယ္လီပိုႛ အေဆာက္အအံုကို ရတနာပံု ႓မိႂႚသစ္တၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA / Tyler Chapman)
စစ္အစိုးရက ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ အင္တာနက္အသံုးဴပႂမႁကို ကၾပ္ကဲထိန္းခဵႂပ္ရာ ရတနာပံု တယ္လီပိုႛ အေဆာက္အအံုကို ရတနာပံု ႓မိႂႚသစ္တၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA / Tyler Chapman)
Photo: RFA / Tyler Chapman)

ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းမႀာ ဘေလာ့ေရးသားဖတ္ႎုိင္တဲ့ ဘေလာ့ဂၝ ေဒၝ့ကၾန္း blogger.com အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာကုိ အရင္က ေတာက္ေလ႖ာက္ ပိတ္ဆုိႛထားခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၁ ရက္ေနႛကစလုိႛ ထူးထူးဴခားဴခား ဴပန္ဖၾင့္ထားခဲ့႓ပီး ဒီကေနႛမႀ ဴပန္လည္ ပိတ္ဆုိႛလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့ဴပင္ အရင္က တခၝမႀ မပိတ္ပင္ဖူးတဲ့ ဝၝ့ဒ္ပရက္စ္ ေဒၝ့ ေအ့ာဂ္wordpress.org ဘေလာ့ဂ္ စာမဵက္ႎႀာလည္း ဒီကေနႛက စလုိႛ ဖၾင့္ဳကည့္လုိႛ မရေတာ့ဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။

အခုလုိ စစ္အစုိးရက အင္တာနက္ ဘေလာ့ဂ္ စာမဵက္ႎႀာေတၾ ပိတ္ပင္လုိက္ေပမဲ့ ဘေလာ့ဂ္ ဖတ္႟ႁသူ၊ ေရးသားသူ ေတၾကေတာ့ နည္းလမ္းအမဵိႂးမဵိႂး ရႀာ႒ကံ႓ပီး၊ ဖၾင့္လႀစ္ အသံုးဴပႂဳကမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားသူ ေဒၝက္တာ လၾဏ္းေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ လၾဏ္းေဆၾ။           ။ “နဂိုကတည္းကလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ blog spot ေတၾကို သူတိုႛက ပိတ္ထားတာပဲေလ။ အခု ဇန္နဝၝရီလ ၁ ရက္မႀ ခဏ ဴပန္ဖၾင့္ေပးတယ္ဆိုတာကလည္း ဘာအေဳကာင္းေဳကာင့္လည္း ဆိုတာေတာ့ စဥ္းစားရခက္တယ္ေပၝ့ေနာ္။ သိုႛေသာ္လည္းပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛရဲ့ စာဖတ္သူေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားေတာ့ ဒီ နည္းပညာအရေပၝ့ေနာ္၊ ဒီ သူတိုႛ ပိတ္ထား တားဆီးထားတာေတၾကို ေကဵာ္႓ပီးေတာ့ပဲ အမဵားစုက ဳကည့္ေနဳကတာေလ။ ဆိုတဲ့အခၝကဵေတာ့ အခုလို ပိတ္လည္း က႗န္ေတာ္ ထင္ပၝတယ္၊ ကၾန္ပဵႃတာကို က႗မ္းက႗မ္းကဵင္ကဵင္ သံုးတတ္တဲ့၊ နည္းပညာ က႗မ္းကဵင္တဲ့လူေတၾကေတာ့ ေကဵာ္႓ပီးေတာ့ ဖတ္ႎိုင္မႀာပၝ။ ဒၝေပမဲ့၊ တခဵိႂႚရႀိတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ အမဵားစုကေတာ့၊ သိပ္နားမလည္တဲ့ လူေတၾအတၾက္ေတာ့ အခက္အခဲက အမဵား႒ကီး ရႀိမႀာေပၝ့ေလ။”

အခုလဆန္းပုိင္းကစလုိႛ ဘေလာ့ဂ္ စာမဵက္ႎႀာတခဵိႂႚ ဴပန္ပၾင့္ေနခဲ့တာဟာ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ စစ္အစုိးရက ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားသူေတၾအဳကား ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဴပာဆုိေဆၾးေႎၾး ႎုိင္ေအာင္ ဖၾင့္ေပးတာ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ ယူဆသူတခဵိႂႚ ရႀိေပမဲ့၊ ဘေလာ့ဂ္ အသံုးဴပႂသူ အမဵားစုကေတာ့ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာေတၾ ပိတ္ဆုိႛတဲ့ DNS နည္းပညာရဲ့ လစ္ဟာခဵက္ေ-ကာင့္လုိႛ သံုးသပ္-ကပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အင္တာနက္ပိတ္ဆုိႛမႁေတၾကုိ MPT ဴမန္မာ့ဆက္သၾယ္ေရးလုပ္ငန္းက အင္ဂဵင္နီယာခဵႂပ္ တဦးဴဖစ္သူ ေဒၞခင္ေဆၾေဌးက တာဝန္ယူ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ MPT နဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္း ရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ကမၲာေပၞမႀာ အင္တာနက္ ပိတ္ဆုိႛမႁ၊ ဆင္ဆာဴဖတ္ေတာက္မႁ အဆုိးဝၝးဆံုး ႎုိင္ငံတခု အဴဖစ္ ႎုိင္ငံတကာ အင္တာနက္ လၾတ္လပ္ခၾင့္ ေလ့လာေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚေတၾရဲ့ အစီရင္ခံစာေတၾထဲမႀာ ႎႀစ္စဥ္ ေဖာ္ဴပခံေနရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔