ဆႎၬဴပသံဃာႎႀင့္ လူထုကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းႎႀိမ္နင္း

2007-09-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

armed_forces_200px.jpg
ဆႎၬဴပ သံဃာႎႀင့္ လူထုကို တားဆီးႎႀိမ္နင္းရန္ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ေနႛက လက္နက္မဵား ကိုင္ေဆာင္ ဴပင္ဆင္ေနေသာ စစ္တပ္ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပတဲ့ သံဃာနဲႛ ေကဵာင္းသားဴပည္သူကုိ စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾဲခဲ့ပၝ႓ပီ။ ေနာက္ဆံုးရရႀိတဲ့သတင္းအရ ရန္ကုန္ဴပည္သူႛေဆး႟ံု႒ကီးကုိ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲႛ ေရာက္ရႀိလာသူ ၅ဦးထက္မနည္း ရႀိ႓ပီး တဦးေသဆံုးသၾားတယ္လုိႛ ေဆး႟ံုနဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသုိင္းအဝုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီသတင္းကုိ အတည္ဴပႂဖို ႛ႒ကိႂးစားေနဆဲပၝပဲ။ အင္တာနက္ကေန႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ပံုေတၾကုိ ဴမင္ရပၝတယ္။ မီးခုိးတလူလူနဲႛ လူေတၾေဴပးလၿားေနပံုေတၾ၊ ႎႀိမ္ႎႀင္းပံုေတၾကုိ အင္တာနက္က ရရႀိေနပၝတယ္။ ဒီကေနႛ လံုထိန္းရဲေတၾဟာ ဗဟန္းေဳကးသၾန္းဘုရား႒ကီးမႀာ ႓ဖိႂခၾဲခဲ့ပံုကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတေယာက္ဆီကေန အခုလုိဳကားရပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚခံ။ ။ “သံဃာေတၾကုိေရာ၊ သီလရင္ေတၾကုိေရာ၊ လူေတၾကုိေရာ႟ုိက္တယ္။ အခုေတာင္ေဴပးေနရတယ္။ အခုကဵေနာ္တုိႛ ပိတ္မိဳကတယ္။ လူအားလံုး ၂ေသာင္းေလာက္ရႀိတယ္။ ႟ုိက္တယ္ လုိက္႟ိုက္တယ္။ နံပၝတ္တုတ္ေတၾေရာ ဝၝးရင္းတုတ္ေတၾေရာ ပၝတယ္။”

လံုထိန္းရဲေတၾက စတင္႟ုိက္ႎႀက္ခဵိန္မႀာ ေ႟ၿတိဂံုဘုရား အေရႀႚဖက္မုခ္လမ္းဳကားထဲမႀာ ပိတ္မိေနတဲ့ လူအုပ္ထဲမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾ၊ သီလရင္ေတၾနဲႛ ဴပည္သူေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ပိတ္မိေနတဲ့သူ တေသာင္းေလာက္ရႀိမယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရ႓ပီး ဝၝးရင္းတုတ္ေတၾ နံပၝတ္တုတ္ေတၾနဲႛပၝ ႟ုိက္ႎႀက္တဲ့အေဳကာင္း မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾကေန ေဴပးလၿားေနရာ လက္ကုိင္ဖုန္းကတဆင့္ ေဴပာေနတာပၝ။ အ႟ုိက္ခံရသူတဦးဟာ ေခၝင္းမႀာ ဒဏ္ရာနဲႛေသၾးေတၾ ယိုစီးေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

လံုထိန္းရဲေတၾက သံဃာေတၾကုိေရာ၊ သီလရင္ေတၾကုိေရာ၊ လူေတၾကုိေရာ႟ုိက္ႎႀက္ေန႓ပီး သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ကားေပၞ ဆၾဲတင္သၾားတယ္လုိႛ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားအေရႀႚဖက္မုခ္က မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္ကုိ တီအီးကား ၃စီးအဴပည့္နဲႛ သံဃာေတာ္ေတၾ၊ လူေတၾ တနာရီေလာက္က ေရာက္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဘတ္စ္ကားလုိင္းေတၾ၊ ေစဵးဆုိင္ေတၾ၊ ႟ံုးေတၾပိတ္သၾားပၝ႓ပီ။ သံဃာေတၾကုိ ႟ုိက္ႎႀက္တဲ့ ရဲတခဵႂိႚကုိ လူထုက ဴပန္႟ုိက္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတၾလည္း ဳကားရပၝတယ္။ အ႟ုိက္ခံရသူေတၾထဲမႀာ သံလၾင္ေဇာ္ထက္ဆုိတဲ့ သတင္းေထာက္တေယာက္လည္း ပၝတယ္လုိႛ သတင္းေထာက္ေတၾကေဴပာပၝတယ္။ ဆူးေလပတ္ဝန္းကဵင္မႀာ ပစ္ခတ္ပံုကုိ ႓မိႂႚခံတေယာက္က အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚခံ။ ။ “၁၁နာရီခၾဲေလာက္ကစ႓ပီး လံုထိန္းေတၾ ဆူးေလဘုရားပတ္လည္မႀာခဵထားတယ္။ စစ္တပ္က မဟာဗႎၭႂလပန္းဴခံထဲမႀာ စစ္ကား ၇စီးက ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမထဲမႀာ ထုိးထားတယ္။ ပန္းဴခံထဲမႀာ စစ္သားက အဴပည့္ရႀိတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမႀာ စစ္သားေတၾ ထပ္ေရာက္လာ႓ပီး စစ္တပ္တထပ္၊ လံုထိန္းတထပ္ အေနာ္ရထာလမ္းအထိ ပိတ္လုိက္တယ္။ ပိတ္႓ပီးေတာ့ေစာင့္ေနတယ္။ ဳကည့္တဲ့လူကလည္း ေထာင္နဲႛခဵီတယ္။ ဘုန္း႒ကီးေတၾက ကား ၂စီးနဲႛ ၃၄ လမ္းနဲႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္လမ္းကုိ ေရာက္လာတယ္၊ ဆင္းလာတဲ့အခဵိန္မႀာ လူအုပ္က ဳသဘာေပးတယ္။ အဲဒီအခဵိန္မႀာ စပီကာနဲႛေအာ္တယ္ လူစုခၾဲဖိုႛ ေနာက္ပိုင္း တနာရီခၾဲ ႎႀစ္နာရီေလာက္မႀာ ပစ္တာခတ္တာ ဴဖစ္တယ္။ ေသနတ္သံ ၁၄-၅ ခဵက္ေလာက္ဳကားတယ္။”

ရန္ကုန္ေရႀႚပုိင္းမႀာေနထုိင္တဲ့ RFA ေသာတရႀင္တဦးကလည္း သူအင္မတန္ အံ့ဳသ႓ပီး ယံုေတာင္မယံုႎုိင္ဘူးလုိႛအခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ေသာတရႀင္။ ။ “ဒီမနက္ထဲက ႟ံုခန္းမႀာ အင္တာနက္ေတၾဴပတ္သၾားတယ္။ တယ္လီဖုန္းေတၾကလည္း ေတာ္ေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲဆက္ေနရတယ္။ ကာဴဖႃးထုတ္လုိက္တာေဳကာင့္ တ႓မိႂႚလံုးလည္း ဒီေနႛမနက္ပုိင္းမႀာ ေတာ္ေတာ္ ေဴခာက္ကပ္သၾားပၝတယ္။ ေနႛခင္းေလာက္မႀာ ေသနတ္သံေတၾဳကားရေတာ ့နီးစပ္ရာကုိ ေမးဳကည့္ေတာ့ ပစ္ေန႓ပီေဴပာတယ္။ အဲဒီအခဵိန္မႀာပဲ ဳကည့္ဴမင္တုိင္ဖက္က ေသၾးေဴမကဵ႓ပီလုိႛ တယ္လီဖုန္းနဲႛဆက္လာတယ္။”

ေ႟ၿ႓မိႂႚေတာ ္ဒံေပၝက္ဆုိင္အနီးမႀာ ဝမ္းဗိုက္ဒဏ္ရာရသူတဦးကုိ ေတၾႚရတယ္လုိႛ RFA ကုိ တယ္လီဖုန္းကေန ေဴပာပၝတယ္။ ၈၈ေကဵာင္းသားတဦးက ဳကည့္ဴမင္တုိင္ဖက္မႀာ သံဃာေတာ္တပၝး ပဵံလၾန္ေတာ္မူတာကုိ ဳကားရေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ သံဃာေတာ္တပၝး ပဵံလၾန္ေတာ္မူတဲ့ သတင္းကိုေတာ့ အတည္ဴပႂခဵက္ မရရႀိေသးပၝဘူး။ လ႖ႂိႚဝႀက္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေဌး႔ကယ္က လက္ရႀိအေဴခအေနနဲႛပတ္သက္႓ပီး အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ကိုေဌး႔ကယ္။ ။ “အခုဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အေဴခအေနဟာ အေရးေပၞ အေဴခအေနဴဖစ္ေနပၝ႓ပီ၊ ကဵေနာ္တုိႛဴပည္တၾင္းမႀာ ေသၾးေခဵာင္းစီးေတာ့မဲ့ အေဴခအေနမဵႂိးေတၾ ဳကံႂေနရ႓ပီ။ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾဟာ အဲဒီအေဴခအေနထဲကေန ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သတၨိရႀိရႀိ ရင္ဆုိင္ေနဳက႓ပီ၊ အဲဒီအခဵိန္မႀာ ကမၲာ့ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကေန႓ပီးတာ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကုိ ကိုယ္စားဴပႂ႓ပီး ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကုိ ေအာက္တုိဘာလမႀာ လာမဲ့အစား ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အခုခဵက္ဴခင္း ေစလၿတ္သင့္ေနပၝ႓ပီလုိႛ ကဵေနာ္တုိႛေဴပာခဵင္တယ္။”

၈၈ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေဌး႔ကယ္က ေမတၨာရပ္ခံေဴပာဆုိသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီသတင္း အဴပည့္အစံုကုိ အသံဖုိင္မႀာ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔