မေလးရႀားေရာက္ တရားဝင္ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား အေဴခအေန

အလုပ္ရႀင္ရဲႛ မတရားဖိႎႀိပ္မႁနဲႛ လုပ္အားခဴပႍနာေတၾေဳကာင့္ မေလးရႀား NGO အဖၾဲႛတဖၾဲႛဆီမႀာ ခုိလံႁေနဳကတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား တရားဝင္ အလုပ္သမား ၁၄ ေယာက္ကို မေလးရႀား ဴမန္မာသံရံုးက စာရၾက္စာတမ္းနဲႛ လၿဲေဴပာင္းယူ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္လည္ ပိုႛေဆာင္ေပးမယ့္အေဳကာင္း၊ တကယ္လိုႛ အဲဒီမိန္းကေလးေတၾအေနနဲႛ မဴပန္ခဵင္လိုႛ မေလးရႀားမႀာ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း အလုပ္ရႀာေပးမယ့္အေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့တာကို NGO အဖၾဲႛက လက္ခံစဥ္းစားေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္၊၊
2009-03-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာသံရံုးဘက္က အဲဒီလို ဆက္သၾယ္လာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး Tinaganita လိုႛ ေခၞတဲ့ NGO အဖၾဲႛ စီမံကိန္းမန္ေနဂဵာ Ms Florida က အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

Ms Florida။   ။“ဴမန္မာသံရံုးက ကဵမတိုႛအဖၾဲႛကို ဆက္သၾယ္လာခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီမိန္းကေလးေတၾရဲႛအမႁကို ရဲက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ ကာလဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ကဵမတိုႛအေနနဲႛ ဴမန္မာသံရံုးရဲႛ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾကို ေလာေလာဆယ္မႀာ လုိက္ေလဵာႎုိင္မႀာ မဟုတ္ေသးဘူး”

ဴမန္မာသံရံုးဘက္က အဲဒီလို ကမ္းလႀမ္းခဵက္ေဳကာင့္ မိန္းကေလး ေလးဦးကေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္ခဵင္ေနတယ္လိုႛ ကၾာလာလမ္ပူအေဴခစိုက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေပးေရးေကာ္မတီ BWRPC က ေဴပာပၝတယ္။

BWRPC။    ။“ဴမန္မာသံရံုးက သူတိုႛ ဒီမိန္းကေလးေတၾကို စာရၾက္စာတမ္းနဲႛ NGO အဖၾဲႛကေန လၿဲယူမယ္၊၊ လၿဲယူ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္ပိုႛေပးမယ္၊ ဒီမႀာ ေနခဵင္တဲ့သူေတၾကို အလုပ္ရႀာေပးမယ္လိုႛ သံရံုးကေဴပာတာကို NGO က လက္ခံထားတယ္၊၊ ဒၝေပမဲ့ ေကာင္မေလးေတၾက ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္ပိုႛမႀာကို ေဳကာက္ေနတယ္။ အဓိကက ေငၾေရးေဳကးေရး ဴပႍနာေတၾရယ္၊ ဟိုေရာက္ရင္ ဖမ္းမလား ဴပႂမလားဆို႓ပီးေတာ့ရယ္၊၊ ေလးေယာက္ကေတာ့ ဴပန္ခဵင္တယ္၊ ကဵေနာ္တိုႛ ဘာလုပ္ေပးမလဲ ေစာင့္ေနဳကတာ”

ဒီမိန္းကေလးေတၾရဲႛ အမႁကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ရဲစံုစမ္းစစ္ေဆးမႁေတၾ ႓ပီးတဲ့အခၝမႀာ ဴမန္မာသံရံုးအေနနဲႛ သူတိုႛတေတၾကို ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ခၾင့္ ေပးမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ သူတိုႛရဲႛ အလုပ္လုပ္ခၾင့္အတၾက္ မေလးရႀားအစိုးရက တရားဝင္ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရဖိုႛ လိုအပ္တယ္လိုႛ လည္း မစၤဖေလာ္ရီဒၝက ဆိုပၝတယ္၊၊ အဲဒီမိန္းကေလးေတၾ ဴမန္မာဴပည္ဴပန္ခဲ့ရင္ သူတိုႛအေနနဲႛ ဘယ္လုိအေဴခအေနေတၾ ဳကံႂေတၾႛႎုိင္မယ္ထင္ပၝသလဲလိုႛ ေမးဳကည့္တဲ့အခၝ မစၤ ဖေလာရီဒၝက အခုလုိေဴပာပၝတယ္။
 
Ms Florida။   ။“ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ ႎိုင္ငံေရး စီးပၾားေရး အေဴခအေနေတၾကို ကဵမတိုႛအေနနဲႛ ေကာင္းေကာင္း သိထားပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စီးပၾားေရးခဵိႂႛတဲ့လိုႛ ေငၾေဳကးအကုန္ခံ႓ပီး မေလးရႀားကို လာေရာက္အလုပ္လုပ္ဳကတာဴဖစ္လိုႛ ကဵမကေတာ့ သူတိုႛကို မေလးရႀားမႀာပဲ ဆက္ေန႓ပီး တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ခၾင့္ရေအာင္ ႒ကိႂးစားေစခဵင္တယ္။ သူတိုႛေတၾအေနနဲႛ ေသေသခဵာခဵာ စဥ္းစားဆံုးဴဖတ္ဖိုႛ လိုတယ္”

Ms Florida ေဴပာဴပသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔