ထိုင္း-ဴမန္မာ ခဵစ္႒ကည္ေရးရံပံုေငၾပၾဲေတာ္ Iron Cross အဖၾႛဲေဖဵာ္ေဴဖမည္

ထိုင္းႎုိင္ငံ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛ ဘန္ေဘာ္ခရိုင္မႀာ Iron Cross ေတးဂီတအဖၾႛဲက ထိုင္း-ဴမန္မာ ခဵစ္႒ကည္ေရး ရံပံုေငၾပၾဲေတာ္အဴဖစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေနႛည ၇ နာရီမႀာ သီဆိိုေဖဵာ္ေဴဖမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အဲဒီေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပၾဲက ရလာတဲ့ ရံပံုေငၾေတၾကို ရပ္ဘူရီခရိုင္ ထိုင္းဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းက ေစာင့္ေရႀာက္ထားတဲ့ မိဘမဲ့ကေလးေတၾနဲႛ လူနာေတၾအတၾက္ ေပးအပ္လႀႃဒၝန္းမယ္လိုႛ စီစဥ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊
2009-03-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ခဵစ္ဳကည္ေရး ရံပံုေငၾပၾဲေတာ္မႀာ Iron Cross  အဖၾဲႛသားေတၾကိုယ္တုိင္ တီးခတ္မႀာဴဖစ္႓ပီး အဆိုေတာ္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ေလးဴဖႃ၊ အငဲ၊ မဵိႂး႒ကီး၊ ဝိုင္ဝိုင္း၊ ဆုန္သင္းပၝရ္၊ ႒ကိႂးဳကာတိုႛက သီဆိုေဖဵာ္ေဴဖမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

နာမည္ေကဵာ္တီးဝိုင္းဴဖစ္လိုႛ ေစဵးမဵားေပမယ့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား အလုပ္သမားေတၾ လက္မႀတ္႒ကိႂတင္မႀာယူ႓ပီး အားေပးဳကတယ္လိုႛ ရံပံုေငၾပၾဲေတာ္အတၾက္ ကူညီေပးေနသူတဦးက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ လံုဴခံႂေရးအတၾက္ ထုိင္းအလုပ္ရႀင္ေတၾက နယ္ေဴမခံ ရဲတပ္ဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ ႒ကိႂတင္ညၟိႎိႁင္းထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဘန္ေကာက္႓မိႂႛေပၞက ဴမန္မာလူမဵိႂးအမဵားစု ဆံုရာေနရာေတၾမႀာ ပၾဲေဳကာ္ဴငာဆိုင္းဘုတ္ေတၾ ကပ္ထား႓ပီး ပၾဲလက္မႀတ္တစ္ေစာင္ကို ထိုင္းဘတ္ေငၾ ၄၅၀ ႎႁန္းနဲႛ ေရာင္းခဵေပးေနပၝတယ္၊၊ အခုလို နာမည္ေကဵာ္အဆိုေတာ္ေတၾ ပၝတဲ့ပၾဲဴဖစ္လိုႛ ေစဵး႒ကီးေပမယ့္ ႎႀစ္ရက္စာ လုပ္အားခေပး႓ပီး အားေပးဳကတယ္လိုႛ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛေန ဴမန္မာႎုိင္ငံသားတဦးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

“အဴမဲတမ္း အလုပ္လုပ္ေနရတာပဲ။ ဒၝေပမယ့္ ကဵေနာ္တိုႛ စိတ္အပမ္းေဴဖဖိုႛအတၾက္ေပၝ့။ အိုင္စီဆိုေတာ့ နာမည္႒ကီးတယ္ေလ။ ကဵေနာ္တိုႛလည္း ဳကည့္ခဵင္တာေပၝ့။ အမႀန္ကေတာ့ ေစဵး႒ကီးတာပဲ။ ဒၝေပမယ့္လည္း သူတိုႛက အဴမဲတမ္း လာတာမဟုတ္ေတာ့ နႀစ္ရက္စာလည္း နႀစ္ရက္စာေပၝ့။ နႀစ္ရက္စာ ရႀာ႓ပီး အားေပးဳကတာေပၝ့”

ဂီတပၾဲကို ဘန္ေကာက္ ဘန္ေဘာ္႓မိႂႛနယ္ ငၝးေသတၨာစက္ရံုလမ္းထဲမႀာ ကဵင္းပမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အရင္က အဲ့ဒီေနရာမႀာ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ ဘာသာေရးအလႀႃအတမ္းေတၾကို စုေပၝင္းလုပ္ေလ့ရႀိ႓ပီး ဒီလို ဴမန္မာႎုိင္ငံက နာမည္ေကဵာ္တီးဝိုင္းနဲႛ စတိတ္ရႀႂိး ေပဵာ္ပၾဲရၿင္ပၾဲလုပ္တာကေတာ့ ဒၝပထမဆံုးဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ပၾဲဴပႂလုပ္မယ့္ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛစၾန္က ဘန္ေဘာ္ခရိုင္ဟာ ဴမန္မာေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမား ေထာင္ခဵီ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္တဲ့ ေနရာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔