ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားလၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုမႁ လက္မႀတ္ ၃ သိန္းနီးပၝး ရရႀိေန

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္း (AAPP) နဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု (FDB) တိုႛ ဦးေဆာင္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႎို္င္ငံတကာ လႁပ္ရႀားမႁအတၾက္ ကမႝာတဝန္း လက္မႀတ္ေကာက္ယူ စုေဆာင္းေနရာမႀာ ၁၇ ရက္တာကာလမႀာ လက္မႀတ္ေပၝင္း ၃ သိန္းနီးပၝး ရေန႓ပီလိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။
2009-03-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားအား မတန္တဆ ႒ကီးေလးေသာ အဴပစ္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္ေနဴခင္းကို ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္၍ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလံုး လၿတ္ေပးရန္ အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလ ၂၂ရက္ေနႚက ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားအား မတန္တဆ ႒ကီးေလးေသာ အဴပစ္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္ေနဴခင္းကို ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္၍ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလံုး လၿတ္ေပးရန္ အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလ ၂၂ရက္ေနႚက ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး AAPP အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုတိတ္ႎိုင္က အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ကိုတိတ္ႎိုင္    ။ “က႗န္ေတာ္တိုႛ အင္တာနက္ေပၞမႀာကေတာ့ အားလံုးေပၝင္းရင္ ႎႀစ္သိန္းနဲႛ သံုးေသာင္းေကဵာ္ေကဵာ္ ရပၝ႓ပီ။ ဒီနယ္စပ္ေဒသနဲႛ တဴခား ႎိုင္ငံေတၾမႀာ အကုန္လံုး ေပၝင္းလိုက္ရင္ေတာ့ on paper ပၝ ေပၝင္းလိုက္ရင္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ သံုးသိန္းနီးနီး ရ႓ပီလိုႛ ေဴပာလိုႛရပၝတယ္။ ၁၃ရက္ေနႚကေန ၁၇ရက္ေနႛအထိေပၝ့။”

တဆက္တည္းမႀာပဲ ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုလႀမဵိႂးေနာင္ နဲႛ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛ ကဵန္းမာေရး ထိခိုက္ေနေပမဲ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆးကုသခၾင့္ မရေသးဘူးလိုႛလည္း ကိုတိတ္ႎိုင္က ေဴပာပၝတယ္။

ကိုတိတ္ႎိုင္    ။ “ကိုလႀမဵိႂးေနာင္က မဵက္စိတလံုးက လံုးဝ ကၾယ္သၾား႓ပီ၊ အခု ေနာက္တလံုးက ကဵတဲ့အခၝကဵေတာ့ အခု ခၾဲစိတ္ကုသဖိုႛအတၾက္ ဒီ ရက္ပိုင္းမႀာ ခၾဲစိတ္ကုသမဲ့အေနအထားမဵိႂး ရႀိပၝတယ္။ ဒီတခၝ operation လုပ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းသၾားမလား၊ မေကာင္းသၾားဘူးလားဆိုတာလည္း မေသခဵာဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ သူႛခၾဲစိတ္ကုသမႁ ခံယူဖိုႛက ရက္က အရမ္းေကဵာ္ေန႓ပီ ဆိုတဲ့အခၝကဵေတာ့ အဲဒၝေဳကာင့္ ခၾဲစိတ္ကုသရင္ေတာင္မႀ ဴပန္ေကာင္းလာပၝမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ေတၾေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛဆီမႀာ ရႀိပၝတယ္။ ကိုမင္းကိုႎိုင္ ဆိုလိုႛရႀိရင္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ ေလးဖက္နာလိုလို ဘာလိုလို ဴဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဆုတ္ဴဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဳကားရတယ္။ သူလည္း ခုထိေတာ့ ေဆးဝၝးကုသမႁ ပံုမႀန္မရေသးပၝဘူး၊ ကိုေဌး႔ကယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္လည္း သူႛရဲ့ ဒဏ္ရာေတၾက ေတာ္ေတာ္ ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ဴပန္ဴဖစ္လာတယ္ ေဴပာတယ္။ ဆရာဝန္ေတၾႚခၾင့္ ေတာင္းထားတယ္ ေဴပာတယ္။ ကိုဇာဂနာ အပၝအဝင္ေပၝ့ေလ။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛကေတာ့ ဒီသက္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚအစည္းေတၾ ဒီအစိုးရေတၾဆီကိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ပံုမႀန္ပိုႛတယ္။ ICRCကိုလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ ပံုမႀန္ေတာ့ ပိုႛေပးထားပၝတယ္။ အဲဒီအခဵက္အလက္ေတၾကို။”

စစ္အစိုးရဟာ လာမဲ့ႎႀစ္မႀာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပမယ္လိုႛ ေဴပာဆိုေနတဲ့အတၾက္ အဲဒီေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဟာ လၾတ္လပ္႓ပီး တရားမ႖တဖိုႛ ကုလသမဂၢ၊ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ အတိုက္အခံ အင္အားစုေတၾက ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး ခ႗င္းခဵက္ မရႀိလၿတ္ေပးဖိုႛေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဒီကာလမႀာပဲ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ ကဵန္းမာေရး ဆိုးဝၝးေနတဲ့အေဴခအေနေတၾ ဳကားေနရတဲ့အဴပင္ ထိေရာက္တဲ့ကုသမႁ မရႀိတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ အလားအလာေကာင္း မေတၾႚရေသးဘူးလိုႛ ႎိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတၾက သံုးသပ္ ေဴပာဆိုဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔