စစ္အစိုးရကို အေရးယူဖိုႛ ကေနဒၝ အမတ္ေတၾ တိုက္တၾန္း

ကေနဒၝႎိုင္ငံက လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၇၀ ေကဵာ္က ဴမန္မာ စစ္အစိုးရဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေပၞ လူသားထုအေပၞ ရာဇဝတ္ဴပစ္မႁ ကဵႃးလၾန္ခဲ့တဲ့အတၾက္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႀင္ တရပ္ဖၾဲႚစည္း႓ပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးဖိုႛ ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2009-10-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္တပ္က အဓမၼ ေပၚတာဆြဲျပီး အထုတ္အပိုးမ်ား ထမ္းခိုင္းေသာ ကရင္ရြာသူ ရြာသားမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ ေခ်ာင္းေျမာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုျဖစ္ပါသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
စစ္တပ္က အဓမၼ ေပၚတာဆြဲျပီး အထုတ္အပိုးမ်ား ထမ္းခိုင္းေသာ ကရင္ရြာသူ ရြာသားမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ ေခ်ာင္းေျမာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုျဖစ္ပါသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
(Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)

ခုလိုေတာင္းဆိုတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး သတင္းစာရႀင္းပၾဲကို မေနႛက ကေနဒၝႎုိုင္ငံ ေအာ္တဝၝး႓မိႂႚ ပၝလီမန္ အေဆာက္အအံုမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆိုခဲ့တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားအဖၾဲႚက ဥကၠႉ ကေနဒၝ ပၝလီမန္က လၿတ္ေတာ္အမတ္တဦးဴဖစ္သူ Mr. Larry Bagnell က ကုလသမဂၢကို အထူးစံုစမ္းေရးေကာ္မရႀင္ဖၾဲႚဖိုႛ ေတာင္းဆိုတာမႀာ ကေနဒၝလၿတ္ေတာ္က အမတ္ ၇၅ ဦး လက္မႀတ္ထိုးခဲ့ေဳကာင္း ၊ တဴခားႎိုင္ငံေတၾက ပၝလီမန္ေတၾကလည္း ေတာင္းဆိုထားတာ ရႀိေပမဲ့ ကေနဒၝႎိုင္ငံက ပၝလီမန္ အမတ္အမဵားဆံုး လက္မႀတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

သူတိုႛေတာင္းဆိုထားတဲ့ စာမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ တိုင္းရင္းသားေတၾေနထိုင္တဲ့ ႟ၾာေပၝင္း ၃၀၀၀ ေကဵာ္ကို ဖဵက္ဆီးခဲ့သလို အသက္မဴပည့္ေသးတဲ့ လူငယ္မဵားစၾာကိုလည္း အဓမၳ စစ္ထဲသၾင္းခဲ့ေဳကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေတၾ ေနထိုင္တဲ့ ေဒသတခဵိႂႚမႀာ စစ္အစိုးရတပ္ေတၾဟာ မုဒိန္းကဵင့္တာကို လက္နက္သဖၾယ္ သံုးခဲ့တယ္လိုႛလည္း ေရးထားပၝတယ္၊ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာလူမဵိႂး သန္းေပၝင္းမဵားစၾာကို အဓမၳအလုပ္ေစခိုင္းဴခင္း နည္းေတၾနဲႛ ေခတ္သစ္ က႗န္စံနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲထားပၝတယ္၊ ဒၝအဴပင္ သိန္းနဲႛ ခဵီတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾ ႎိုင္ငံက ထၾက္ေဴပးရတဲ့အေဳကာင္းလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾရဲ့ တာဝန္ရႀိသူဟာ စစ္အစိုးရဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဒီကိစၤေတၾကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ေပးဖိုႛ ကေနဒၝႎိုင္ငံက အမတ္ေတၾက ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆိုလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔