ေတာင္ငူ႓မိႂႚက ကားေလလံပၾဲမႀာ ေငၾပိုေပးႎုိင္သူေတၾနဲႛ စစ္တပ္နဲႛနီးစပ္သူေတၾ အမဵားစုဝယ္သၾား

ေတာင္ငူ႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ကားေလလံပၾဲမႀာ ေပၝက္ေစဵးထက္ ေငၾပိုဝယ္ႎုိင္သူေတၾနဲႛ တပ္နဲႛနီးစပ္သူ ေတၾက ေလလံကား အမဵားစုကို ရသၾားဳကတယ္လိုႛ ေလလံပၾဲတက္ခဲ့ သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2008-10-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အမဵိႂးသားစီမံကိန္း ဝန္႒ကီးဌာနက ဦးစီး႓ပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေနႛက ကားအစီးေရ ၁၀၀ ေကဵာ္ကို ေလလံပစ္ေရာင္းခဵရာမႀာ ကားေကာင္း အမဵားစုက တပ္နဲႛ ဌာနဆိုင္ရာေတၾက ဝယ္ယူ႓ပီး ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီေလလံပၾဲကို သၾားခဲ့တဲ့ ကားသမားတဦးရဲႚ အဆိုအရ ကားအစီးေရ ၃၀ ေကဵာ္ကို တပ္က နံပတ္ေတၾ တပ္ထားတဲ့အေဳကာင္း၊ တခဵိႂႚကားေတၾဆို ဝန္႒ကီးဌာနေတၾနဲႛ ပတ္သက္သူေတၾက ဝယ္႓ပီးဴဖစ္ေနေဳကာင္း၊ တခဵိႂႚ ကားေတၾဟာ အဴပင္ေပၝက္ေစဵးထက္ ပိုေပး႓ပီး ဝယ္တာမဵိႂးဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ေငၾမဲ ခဝၝခဵတဲ့ လုပ္ငန္းတခုလို ဴဖစ္ေနေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေလလံတင္ေရာင္းခဲ့တဲ့ ကားေစဵးေတၾကိုေတာ့ ပၾဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကားသမားတဦးက အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ကားသမားတဦး။  "ပၝဂဵဲရိုးဆိုရင္ ၆၀၀ ေကဵာ္နဲႛဆၾဲတယ္၊ ေနာက္တခၝ ၉၀၀ ေကဵာ္ဆၾဲတယ္၊ စိတ္ကူးပဲ ကိုယ့္စိတ္ကူးနဲႛကိုယ္ထည့္ဳကတာ၊ တခဵိႂႚက လုိခဵင္လၾန္းလိုႛ ၂၀၀ တန္ပစၤည္းကို ၃၀၀ နဲႛဆၾဲတယ္၊ တခဵိႂႛကဵေတာ့ ၂၀၀ တန္ပစၤည္းကို ၁၀၀နဲႛဆၾဲတာ ရသၾားတယ္၊ ဒၝမဵိႂးေတၾရႀိတယ္။"

သူကေတာ့ ကားေလလံတင္တာဟာ အမဵားဴပည္သူကို ေဳကညာ႓ပီးေရာင္းတာဴဖစ္႓ပီး လ႖ိႂႚဝႀက္႒ကိႂေရာင္းဆိုတာ မရႀိပၝဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကားေလလံပၾဲကို မနက္ ၉ နာရီကေန ၁၁ နာရီအထိ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴဖစ္႓ပီး ေလလံေလ႖ာက္လၿာ တေစာင္ ၁ ေသာင္းကဵပ္ႎႁန္းနဲႛ ဝယ္သူ ၄၀၀ တက္ေရာက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီပၾဲမႀာ အရင္ သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအဖၾဲႛေတၾက သိမ္းထားတဲ့ ကားေတၾကို သီးသန္ႛထား႓ပီး မူရင္းပိုင္ရႀင္ေတၾကို ေလလံေပးတာရႀိတယ္လိုႛလည္း ေစာေစာက ကားသမားကပဲ အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ကားသမားတဦး။  "ႎုိင္ငံေတာ္နဲႛ ဘုန္း႒ကီးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ေပးထားတဲ့ဟာေတၾ၊ သူတိုႛက နဂိုကသူတုိႛပစၤည္းအသိမ္းခံရေတာ့ ဴပန္လာေလ႖ာက္ယူတာ ဒၝပဲ၊ ေလလံပစ္မယ္ဆို ဳကည့္တယ္၊ ဴပန္လာေလ႖ာက္ယူတဲ့သေဘာပဲ၊ တေခၝက္ဴဖစ္သၾားတဲ့ဟာက ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ဘုန္း႒ကီးနဲႛ အခုအဲဒၝမေဴပာနဲႛ လားရိႁးေတၾ၊ ေတာင္႒ကီးေတၾ အကုန္လံုး႓ငိမ္းခဵမ္းေရး သိမ္းထားတဲ့ဟာေတၾကိုလည္း သေဘာက အဖၾဲႛအစည္းေတၾမႀန္သမ႖ သူတိုႛကားေတၾ သူတိုႛသိတယ္၊ အခုဴပန္ေလ႖ာက္လၿာတင္တယ္၊ တင္တဲ့သူေတၾ အကုန္ဴပန္ရတယ္၊ အဲဒၝကို စာရင္းထဲထည့္မထားဘူး၊ အကုန္ဴပန္ေပးတယ္၊ အစီးေရး ၁၀၀ ေကဵာ္၊ ၆၀ တိုႛ ဟုန္ပန္းတိုႛ တရာနဲႛရႀစ္ဆယ္၊ ေနာက္တခၝ 'ဝ' အဖၾဲႛက အစီးေရ ၂၀၀၊ အဲဒၝသိတယ္၊ တခၝတည္း အေစာ႒ကီးကတည္းက စာရင္းထဲမႀာ မပၝဘူး၊ ေလ႖ာက္ေဴပာမႀာစိုးလိုႛ။"

အခၾန္ေငၾကိုလည္း ကားတန္ဖိုး တဝက္ရဲႚ ၇ ဒႍမ ၅ ရာခိုင္ႎႁန္း ယူတဲ့အေဳကာင္း၊ ကားေကာင္းေတၾကို အာဏာပိုင္ အသိုင္းဝုိင္းနဲႛ ေငၾေဳကး ေပၝက္ေစဵးထက္ပိုေပးႎုိင္သူ အမဵားစုသာရသၾား႓ပီး တခဵိႂႚအမဵားဴပည္သူကို ခဵေရာင္းတဲ့ ဂဵစ္ကားတခဵိႂႚပဲ ပစၤည္းအဂႆၝ မဴပည့္စံုတဲ့အတၾက္ ေလလံပၾဲမႀာ ဝယ္သူမရႀိကဵန္ရစ္တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ေနာက္လထဲမႀာလည္း ကား ေလလံပၾဲတခု လုပ္ဖိုႛရႀိေသးတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔