တပ္အသၾင္ေဴပာင္းေရးလက္မခံသည့္ အပစ္ရပ္အဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္တဦး လုပ္ဳကံခံရ

ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းက အပစ္ရပ္အဖၾဲႚတဖၾဲႚဴဖစ္တဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ အဲန္ဒီ ေအေအ-အီးအက္စ္အက္စ္ မိုင္းလားတပ္ဖၾဲႚက အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးမင္းအိမ္ ဟာ ဇန္နဝၝရီ ၂၇ ရက္ ဒီကေနႛ မနက္ ပိုင္းမႀာ လမ္းေလ႖ာက္ေနတုန္း အမည္မသိ လူတဦးက ေသနတ္နဲႛ ပစ္သတ္ခဲ့လိုႛ ပၾဲခဵင္း႓ပီး ေသဆံုးသၾားခဲ့ရတယ္လိုႛ RFA က စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2010-01-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

မိုင္းလားေခၝင္းေဆာင္တဦး အခုလို ေသနတ္နဲႛ အပစ္ခံလိုက္ရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒသခံတဦးက RFA ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံ။         ။ “မိုင္းလား အဲ့ဒီသူက တ႟ုတ္တေယာက္နဲႛ လမ္းေလ႖ာက္ေနတယ္။ အဲဒီမႀာ သူအပစ္ ေသနတ္ ၇ ခဵက္ အပစ္ခံလိုက္ရတာ၊ သူနဲႛ အတူ လမ္းေလ႖ာက္တာ တ႟ုတ္တေယာက္ပၝတယ္၊ အဲဒီတ႟ုတ္ကလည္း ေသနတ္ ဒဏ္ရာနဲႛ သူက ေဆး႟ံု ဴပန္လည္တင္ထားရတယ္။ သူကေတာ့ မေသဘူး။

တ႟ုတ္ဴမန္မာ နယ္စပ္မႀာ ရႀိတဲ့ မိုင္းလာအဖၾဲႚနဲႛ နီးစပ္သူတဦး ေဴပာဴပတာကေတာ့ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးမင္းအိမ္ဟာ ဒီကေနႛ မနက္ ၆ နာရီမႀာ သူႛေနအိမ္ကေန ထၾက္လာ႓ပီး အေဖာ္တဦးနဲႛ လမ္းေလ႖ာက္ေနတုန္း လူတေယာက္က လာေရာက္ပစ္ခတ္လိုႛ ေသဆံုးသၾားခဲ့တာလိုႛ အတည္ဴပႂ ေဴပာဆိုခဲ့ေပမဲ့ ဘယ္သူကေန ဘာေဳကာင့္ ဒီလိုပစ္ခတ္သၾားတယ္ဆိုတာကေတာ့ မသိရဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အလားတူ မိုင္းလားေခၝင္းေဆာင္ ဦးမင္းအိမ္နဲႛ ခင္မင္ရင္းႎႀီးတဲ့ ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီက ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ရဲေဘာ္ ဖိုးသံေခဵာင္းကေတာ့ အခုလို လုပ္႒ကံခံရတာ ဳကားသိရေဳကာင္းနဲႛ ေတာ္လႀန္ေရးသတိရႀိဖိုႛ လုိလာ႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ရဲေဘာ္ ဖိုးသံေခဵာင္း။   ။ “ကဵေနာ္တိုႛလည္း ဳကားတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အေသးစိတ္ေတၾ ဘာေတၾ ဘာမႀ မသိေသးဘူး၊ ဒီေနႛ လမ္းေလ႖ာက္သၾားရင္း လုပ္႒ကံခံရတယ္၊ ဒီေလာက္ပဲ သိတယ္၊ သူတိုႛထဲ အတၾင္းေရးပိုင္းေတၾ ကဵေနာ္တိုႛ မသိဘူး၊ သူတိုႛ အခဵင္းခဵင္းလုပ္သလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္ နအဖ ကလုပ္သလား ေဴပာရခက္တယ္၊ သူတိုႛ အတၾင္းမႀာ ထူးထူးဴခားဴခားေတာ့ မဴဖစ္ပၝဘူး၊ ဒၝေပမဲ့ အခုလုိ အေရး႒ကီးတဲ့ ကာလမႀာ ဴဖစ္ေတာ့ သူတိုႛအတၾက္ေတာ့ ေတာ္လႀန္ေရးသတိ ပိုထားလာမယ္လိုႛ ထင္ပၝတယ္၊ ဒီလိုဴဖစ္သၾားတဲ့အခၝကဵေတာ့ ပို႓ပီးသတိထားရမႀာေပၝ့၊ အဴပင္က လုပ္႒ကံတာလား ဘာလား၊ ေတာ္လႀန္ေရးသတိထားတာမဵိႂး ပိုလုပ္လာလိမ့္မယ္လိုႛ ကဵေနာ္ အဲ့လို ထင္တယ္။

မိုင္းလား အပစ္ရပ္အဖၾဲႚရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္တဦး အခုလို လုပ္႒ကံခံရခဵိန္ဟာလည္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းမႀာ ရႀိတဲ့ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾကို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ အသၾင္ေဴပာင္း႓ပီး စစ္အစိုးရရဲ့ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ လက္ေအာက္ခံ ဴဖစ္ဖိုႛအတၾက္ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္လာေနခဵိန္ နဲႛလည္း တိုက္ဆိုင္ေနပၝတယ္။

အထူးေဒသ ၄ ဴဖစ္တဲ့ မိုင္းလားအဖၾဲႚဟာ ၁၉၈၉ ကတည္းက ဝ ဴပည္ေသၾးစည္းေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ၊ ကိုးကန္ႛ အဖၾဲႚ (MNDAA) ၊ ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္- ကခဵင္ (NDA-K) တိုႛနဲႛအတူ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီတပ္ေပၝင္းစု PDF အဴဖစ္ စုေပၝင္းဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ အဖဲၾႚတဖၾဲႚဴဖစ္သလို စစ္အစိုးရရဲ့ နယ္ဴခား ေစာင့္တပ္ အသၾင္ေဴပာင္းေရးကိစၤကိုလည္း ပန္ဆန္း နည္းတူ ေခၝင္းခၝဴငင္းဆန္ေနတဲ့ အဖၾဲႚတဖၾဲႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔